nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 7 april 2008  

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

Wer mee aan biodiversiteit

 

Inhoud:
Uitnodiging Walk for Nature 2008: op 20 april in Herent
Aankondiging Walk for Nature 2008: op 8 juni in Dassenaarde Molenstede
Averbode Bos & Heide
Natuur en landschap 2008/1 viel op 4 april in de bus
Werk mee aan biodiversiteit

Uitnodiging Walk for Nature 2008: op 20 april in Herent

Walk for Nature

Walk for Nature 2008: Kastanjebos en Molenbeekvallei

Oproep aan alle lezers
gelieve de uitnodiging en het programma van de walk for nature van 20 april naar alle mogelijk geïnteresseerden door te mailen. Programma

De Walk for Nature is een begrip geworden in Oost-Brabant. Een kwaliteitsvol evenement waar zeer breed een project rond natuur en landschap als kans voor een streek getoond wordt en waar de gezinnen kunnen kennismaken met inzet voor natuur voor iedereen. De eerste editie 2008 van de ‘Walk for Nature’ wordt een lentehappening in Herent.
Natuurpunt Herent viert op die dag de jubilea van de opstart van de projecten het Kastanjebos (25 j) en de Molenbeekvallei (15 j). Beide gebieden staan model voor de aanpak van Natuurpunt om biodiversiteit te bewaren en te versterken en om vrijwilligers hierbij te betrekken. Je kan een ganse dag met heel het gezin proeven van dit landschap en van deze realisaties. Programma
Ter gelegenheid van die jubilea heeft Natuurpunt Herent einde 2006 aan de werkgroep ‘jubileumboek’ de opdracht gegeven een boek samen te stellen waarin naast de geschiedenis van de vereniging vooral de natuurgebieden Kastanjebos en de Molenbeekvallei zouden worden belicht. meer lezen

Walk for Nature 2008: op 8 juni in Dassenaarde Molenstede

Walk for Nature

Bolhuiskapelletje 8 juni
DASSENAARDE MOLENSTEDE

Reserveer nu reeds deze datum. Voor meer info: www.walkfornature.be

 

Averbode Bos & Heide: hier wordt gewerkt aan een bos voor de toekomst met hoge biodiversiteit met afwisseling grootschalig bos met heide en vennen en hoge belevingswaarde

In het gebied Averbodebos en Heide is gestart met een Life project waardoor zowel omvormingsbeheer in de bossen als de zeldzame en europese habitats van natte en droge heide en vennen temidden van een gedifferentieerd bos met open heide plekken hersteld wordt. Rode lijstsoorten zoals nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik staan hierbij voorop. Dit geldt ook voor het totstandkomen van een bos met hoge biodiversiteit en belevingswaarde.
Dit betekent nu een reeks ingrepen zowel in het herstel van de open plekken in de naaldhoutbestanden, herstel waterhuishouding en vennen, omvormingsbeheer voor een deel van de bestanden naar wintereiken-beukenbossen en zomereiken-berkenbossen en open naaldbos met ongelijkjarige opbouw en grote diversiteit. In het project is ook een ontsluiting voor de natuurbelever opgenomen zodat we van afgesloten bossen naar bos en natuur voor iedereen gaan. Hieronder vind je een powerpointpresentatie rond de werken in Averbode Bos en Heide
powerpointpresentatie

Toekomstbeelden Averbode bos en Heide

Vennen duiken op

 

STEUN MOOI MELDERT, ZIE: WWW.MOOIMELDERT.BE

De mensen die opkomen voor de veiligstelling van het mooiste plekje van Meldert tegen de inplanting van een varkensstal hebben meer dan ooit je steun nodig. Spreek ook andere mensen aan. Klik  op steun@mooimeldert.be  om uw steun te betuigen en bezorg ons uw naam en gemeente, dan voegen wij u toe op de steunlijst.

 

Natuur & Landschap 2008/1 viel op 4 april in de bus
Natuur & Landschap 2008/1

N&L in actie
Natuur- en landschapsbeleid met een hoge ambitie
Op vrijdag 4 april viel bij 8000 gezinnen-NP-leden van Oost-Brabant het nr 1 van het tijdschrift Natuur en Landschap in de bus. Op 23 februari ging het symposium ‘Mooi Hageland, Natuur en Landschap als hefboom voor een streek’ door. Er waren een honderdtal deelnemers: vertegenwoordigers van colleges van burgemeester en schepenen van minstens een zestal gemeenten, toeristische diensten, provinciale diensten, opbouwwerk en een zeer grote delegatie uit de verschillende afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant. Er waren interessante uiteenzettingen, er was een boeiend panelgesprek en een discussie met de zaal. Dit symposium wilde grensverleggend zijn en een omslag maken naar het nieuwe denken rond natuur en landschap. Bij de verschillende deelnemers heerste de opvatting dat dit symposium zijn doel bereikt had, het ambitieniveau voor de werking rond natuur en landschap opgekrikt heeft en met een reeks nieuwe invalshoeken (natuur en landschap zijn ook belangrijk voor de economie) verrijkt heeft. Alle presentatie en de powerpoints vind je op www.natuurpuntoostbrabant.be
In de verenigingsrubriek ‘Natuur- en Landschapsbeleid met een hoge ambitie’ geeft Hugo Abts een overzicht van waar Natuurpunt Oost-Brabant op dit ogenblik maatschappelijk voor staat. meer lezen
 Luc Vervoort en Joris De Coster geven mede in het licht van de walk for nature van 20 april een beeld hoe door natuurbeheer zoals in kastanjebos en de molenbeekvallei concreet gewerkt wordt aan biodiversiteit meer lezen. We zullen op 20 april dit positief project – zoals er zovele zijn in de NP werking-  dan ook tonen op de walk for nature 2008.

Werk mee aan biodiversiteit

De campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’ loopt als een trein binnen de afdelingen. Liselotte Vanderoye, campagenmedewerkster NPOB/consulent NP is al bij vele afdelingen en kernen op bezoek geweest en heel actieprogramma is in de gemeenten aan het groeien. Je vindt meer over de campagne op www.countdown2010.be. Iedereen die wil meewerken vindt de handleiding ‘Campagne 'Werk mee aan biodiversiteit, Countdown 2010'. Van charter naar aanpak in de praktijk’ onder deze link: handleiding

KOM KENNISMAKEN met:

NATUURONTWIKKELING IN UITVOERING
IN DE VELPEVALLEI EN OMGEVING PADDEPOEL, BUNSBEEK/GLABBEEK

Voor het eerst wordt aan het grote publiek het natuurontwikkelingsproject en vernatting in het NP natuurgebied Paddepoel-Velpevallei getoond en toegelicht.

14 dagen laten kan je kennismaken met de uitgebreide Rozendaalbeekvallei en de inspanningen voor akkernatuur op het plateau.

Aan natuur en landschap en biodiversiteit wordt gewerkt.  

ZONDAG 27 APRIL VANAF 13u30

Hier de hele toelichting en foto's...

KOM KENNISMAKEN:
WERKEN AAN BIODIVERSITEIT IN DE ROZENDAALBEEKVALLEI
EN HET PLATEAU VISSENAKEN

ZONDAG 11 MEI VANAF 13u30
Kom kijken hoe Rozendaalbeekvallei uitgroeit tot een middelgroot reservaat. Maar ook hoe Natuurpunt opkomt voor meer biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap: geelgorzen en rugstreeppad moeten blijven!

meer...

Hier de hele toelichting...


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven