nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 13 februari 2008  

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

Wer mee aan biodiversiteit

 

Inhoud:
Schrijf nu in voor het symposium 'Mooi Hageland, Natuur & Landschap als hefboom voor een streek'
23 februari: Algemene Vergadering NPOB
Oproep aan afdelingen: meld goede voorbeeldprojecten voor campagne 'Werk mee aan biodiversiteit'
Infovergadering voor de milieuraadsleden over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Schrijf nu in voor het symposium 'Mooi Hageland, Natuur & Landschap als hefboom voor een streek' op 23 februari 2008!
Symposium

Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat een toekomstgericht beleid er één is dat natuur en landschap en de streekidentiteit versterkt en dat dit een belangrijke troef is voor de streek in het kader van de nieuwe economie en een goede en duurzame leefomgeving. Er is hier een draagvlak voor, maar vele beleidsmakers hebben nog koudwatervrees.
Met de Walks for Nature en de campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit, Countdown 2010’ wil Natuurpunt Oost-Brabant een katalysator zijn om ook hen de hindernis te helpen nemen, en het aangrijpen van natuur en landschap als een kans ook te laten doorwerken tot in de concrete beleidsvoering in de streek en in elke gemeente. Zorg dat je erbij bent.

Sprekers op het symposium zijn Hugo Abts (voorzitter NPOB), Rob Wolters (algemeen directeur European Center for Nature Conservation, ECNC, en waarnemend voorzitter van de Countdown 2010 Advisory Board), Lieven De Schamphelaere (ondervoorzitter NP Beheer) en Liselotte Vanderoye (campagne medewerkster NPOB).

Klik hier voor het programma en de uitnodiging

Schrijf nu in:
npob@natuurpunt.be of 016/25.25.19

Afspraak:
Kloosterhof, Kerkplein 1, St.-Pieters-Rode (Holsbeek)

Meer info:
www.natuurpuntoostbrabant.bewww.walkfornature.be www.countdown2010.be

23 februari: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
Oproep aan alle afdelingen en stemgerechtigde leden
Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant is sinds enkele jaren de enthousiasmerende verzamelplaats van alle afdelingen die samen een netwerk vormen voor meer natuur en samen werken aan biodiversiteit. We verwachten alle mensen die mee vorm willen geven aan de regionale Natuurpuntwerking, maar ook mensen van de verschillende afdelingen, werkgroepen en reservatenteams. Geïnteresseerde leden zijn ook welkom.

Om organisatorische redenen vragen wij in te schrijven ofwel voor het symposium en alleszins voor wie tussen het symposium en de eigenlijke algemene vergadering blijft en gebruik maakt van de aangeboden soep en broodjes.

Deze AV gaat door op zaterdag 23 februari 2008 in het Kloosterhof te Sint-Pieters-Rode (Holsbeek).

Alle leden van Natuurpunt in Oost-Brabant zijn hierop uitgenodigd. We verwachten alleszins de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn. Klik hier voor de uitnodiging die ook per post naar de afdelingsvoorzitters werd gestuurd. Geen enkele afdeling of kern mag ontbreken. 

Programma

Afspraak:
Kloosterhof, Kerkplein 1, St.-Pieters-Rode (Holsbeek)

Oproep aan afdelingen: meld goede voorbeeldprojecten voor campagne 'Werk mee aan biodiversiteit'
Symposium

In het kader van de jaarwerking wordt alles op alles gezet om in elke gemeente vorm te geven aan de campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’. In de handleiding en bij de verdere werking willen we vooral zicht hebben op concrete voorbeeldprojecten. Indien er in je gemeente reeds projecten lopen die als voorbeeldproject kunnen dienen geef dan een seintje aan liselotte.vanderoye@natuurpunt.be

 

Uitnodiging infovergadering voor milieuraadsleden over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid
Provincie Vlaams-Brabant

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 21 december de ontwerpen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten, de provincies, de BBL en VODO goed. Deze overeenkomsten traden op 1 januari 2008 in werking.

Deze samenwerkingsovereenkomst zet de traditie van vrijwillige overeenkomsten die gemeenten en provincies afsluiten met de Vlaamse overheid op vlak van milieu voort. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgen ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wil de Vlaamse overheid de lokale overheden ondersteunen bij de uitbouw van hun milieubeleid. De overeenkomst met de gemeenten kan afgesloten worden voor een periode van zes jaar (2008-2013), wat overeenkomt met de duur van een bestuursperiode. De gemeente kan ook ieder jaar beslissen of ze al dan niet toetreedt.

Tijdens deze infovergadering wordt in een eerste deel een toelichting gegeven over de inhoud van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
In het tweede deel geeft Tandem meer uitleg over de manier waarop de gemeentelijke milieuadviesraden begeleid kunnen worden in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst.
Uiteraard kan u tijdens deze informatievergadering ook al uw vragen en opmerkingen over dit onderwerp kwijt.
meer lezen


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven