nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 29 januari 2008  

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

Wer mee aan biodiversiteit

 

Inhoud:
2 februari: Brakona Contactdag
Symposium 'Mooi Hageland, Natuur & Landschap als hefboom voor een streek'
23 februari: Algemene Vergadering
Campagne 'Werk mee aan biodiversiteit, Countdown 2010'

2 februari: Brakona Contactdag
Brakona contactdag

Wie houdt stand in ons versnipperde land? Over soorten in het gedrang.
Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie (Brakona) op zaterdag 2 februari 2008 een contactdag. Deze dag zal in het teken staan van de ‘Prioritaire Provinciale Soorten’ (PPS) in Vlaams Brabant. Dit zijn soorten die van bijzonder belang zijn op provinciaal niveau of waarvoor de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid kan dragen inzake bescherming.
In ons versnipperde hedendaagse landschap heeft de natuur het niet altijd even makkelijk. Maar liefst 28% van onze inheemse dier –en plantensoorten lopen het gevaar op termijn te verdwijnen indien niet de nodige maatregelen getroffen worden. De Provincie Vlaams-Brabant lanceert daarom een initiatief, waarbij de voor haar relevante soorten worden vastgelegd die als uitgangsbasis zullen dienen voor het toekomstige provinciale biodiversiteitsbeleid. Dit initiatief zal bijzonder relevant blijken als instrument om deze achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De 9e editie van deze contactdag zal dan ook volledig gericht zijn op deze ‘Prioritaire Provinciale Soorten’ (PPS).
meer lezen

Afspraak:
Provinciehuis, Provincieplein 1, 3000 Leuven

Info en inschrijving:
Griet Nijs, projectmedewerkster Brakona, Natuurpunt Studie
brakona@natuurpunt.be of 015/77.01.61

We verwachten een sterke delegatie vanuit de afdelingen binnen Oost-Brabant. Dit project verdient dit!

Symposium 'Mooi Hageland, Natuur & Landschap als hefboom voor een streek'
Symposium

Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat een toekomstgericht beleid er één is dat natuur en landschap en de streekidentiteit versterkt en dat dit een belangrijke troef is voor de streek in het kader van de nieuwe economie en een goede en duurzame leefomgeving. Er is hier een draagvlak voor, maar vele beleidsmakers hebben nog koudwatervrees.
Met de Walks for Nature en de campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit, Countdown 2010’ wil Natuurpunt Oost-Brabant een katalysator zijn om ook hen de hindernis te helpen nemen, en het aangrijpen van natuur en landschap als een kans ook te laten doorwerken tot in de concrete beleidsvoering in de streek en in elke gemeente.

Programma zaterdag 23 februari 2008

Afspraak:
Kloosterhof, Kerkplein 1, St.-Pieters-Rode (Holsbeek)

Contact en inschrijving:
npob@natuurpunt.be of 016/25.25.19

Meer info:
www.natuurpuntoostbrabant.bewww.walkfornature.be www.countdown2010.be

23 februari: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
Algemene Vergadering

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Natuurpunt Oost-Brabant in februari een algemene vergadering om haar werking van het voorbije jaar te evalueren en het programma van het komend jaar voor te stellen. Alle leden van Natuurpunt in Oost-Brabant zijn hierop uitgenodigd.  We verwachten alleszins de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn. Geen enkele afdeling of kern mag ontbreken. Je kan vragen stellen, opmerkingen geven en voorstellen aanbrengen.  Op de regionale algemene vergadering worden ook de krachtlijnen van de werking van NPOB als regionale vereniging voor Natuur en Landschap in Oost- en Midden-Brabant vastgesteld.Op deze algemene vergadering kunnen de stemgerechtigde leden (die door de Natuurpuntafdelingen worden aangeduid) stemmen over het gevoerde beleid en ook het bestuur verkiezen. Naast het formele luik is er het informele: tijd om te wandelen, te praten en te genieten.

Programma

Afspraak
Kloosterhof, Kerkplein 1, St.-Pieters-Rode (Holsbeek)

Campagne 'Werk mee aan biodiversiteit, Countdown 2010'
Charter

In 2007 lanceerde Natuurpunt Oost-Brabant de campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’, in het kader van de internationale campagne ‘Countdown 2010’ van de Verenigde Naties en de Europese Unie.
Natuurpunt Oost-Brabant heeft de balans (winst, verlies en kansen) opgemaakt van een aantal belangrijke aspecten van de biodiversiteit in haar werkingsgebied en hanteert deze als aanknopingspunt voor de campagne ‘Countdown 2010’ in Oost-Brabant. Ondanks tal van problemen, zien we ook talrijke mogelijkheden voor lokale acties en positieve voorstellen. We willen het publiek en alle overheden hierrond sensibiliseren.
Met het charter voor de biodiversiteit reikt Natuurpunt Oost-Brabant de overheden en alle ruimtegebruikers de hand om dringend en effectief – in praktijk en op het veld – samen te werken om het verlies van biodiversiteit tegen 2010 terug te dringen, ook in onze regio.
meer lezen


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven