"GROENE PAREL"-FEEST OP 13 OKTOBER

Natuurpunt Pajottenland organiseert op zaterdag 13 oktober in De Cam in Gooik een groot feest om het natuurgebied Kesterheide-Lombergbos beter bekend te maken in de streek en als "groene parel" voor het hele Pajottenland te promoten. Natuurpunt Pajottenland wil tijdens haar Groene Parel-feest aan zo veel mogelijk mensen uit de streek tonen dat Kesterheide en Lombergbos écht een unieke natuur, landschap en geschiedenis hebben en veel meer bescherming verdienen.

Van 14u tot 18u is er animatie en informatie over en rond Kesterheide-Lombergbos met onder meer infostands, huifkartochten, "Groene Parel"-hapjes, springkasteel, wandel- en fietstochten, fototentoonstelling… De feestnamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met heel wat andere sociaal-culturele verenigingen uit de streek (*). Het volledige programma staat op www.groeneparel.be.

Om 20u is er een daverend benefietoptreden voorzien van de lokale topper Madingma en de wereldgroep Kadril.  Met veel muziek en sfeer zullen ook de laatste twijfelaars zich volledig laten gaan ten voordele van het natuurgebied Kesterheide-Lombergbos! Inkom voor het optreden is € 10 in voorverkoop via www.groeneparel.be of 054/518478, en € 15 aan de kassa.  Jongeren tot 12 jaar betalen € 5 en mensen die zich ter plekke lid maken van Natuurpunt (€ 20) mogen gratis binnen.   

Ludo Stassen van Natuurpunt Pajottenland: "Wij vinden dat de Kesterheide een in alle opzichten uniek gebied is, in feite waardevol genoeg om opgenomen te worden op de lijst van 'werelderfgoed' van het Pajottenland. Het is een erfenis en inspiratie van generaties die we moeten koesteren, niet enkel in Gooik maar ook in alle buurgemeentes.  We roepen alle mensen met een hart voor de natuur op om samen een natuurgebied te maken zoals het gewestplan het al 30 jaar geleden voorzag". 

Door aankoop en beheer van percelen wil Natuurpunt het gebied Kesterheide-Lombergbos verder uitbreiden tot een groot natuurgebied. Het nieuwe natuurgebied moet toegankelijk worden voor jong en oud en zachte recreatie aanbieden in de prachtige natuur. Het moet een natuurgebied worden waar gezinnen, verenigingen en scholen het hele jaar door kunnen genieten en waar ze aan kunnen meewerken. Samen met het natuureducatief centrum 'De Paddenbroek' kan de Kesterheide-Lombergbos een ambassadeur voor onze streek worden en het groene karakter van het Pajottenland tot ver over de gemeentegrenzen heen promoten.

(*) In samenwerking met Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), 11.11.11, Heemkundige Kring van Gooik, Ik leef verder, Paddenbroek, Milieu-organisatie Lennik MOL, VELT, Natuurgidsen Zuid-West Brabant, Opbouwwerk Pajottenland, Regionaal Landschap Zenne-Zuun-Zoniën, Pajottenland+, Erasmushogeschool: Horteco landschapsarchitectuur, Menclub Pajottenland...

Natuurpunt Pajottenland werkt in Gooik, Lennik, Pepingen & Roosdaal. Op onze website www.natuurpunt-pajottenland.be staat een overzicht van onze activiteiten en extra uitleg bij een aantal acties.  Natuurpunt Pajottenland draait 100% op vrijwilligers. Meer info bij Ludo Stassen, op 0485/351728 of ludo@natuurpunt-pajottenland.be.


naar boven