nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 6 september 2007 

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

Koeheidedag

Inhoud:
Koeheidedag: 9 september in Bertem
Veel volk op dag van de Molenheide
Natuur & Landschap 2007/3 is verschenen!
Gemeente Herent ondertekent Charter
Overhandiging Charter in Diest en Leuven
Dag van de natuureducatieve vrijwilliger
Oproep planning 2008
Afbakening Hageland

Koeheidedag: 9 september in Bertem!
Koeheidedag

Een hele dag voor heel het gezin in en over het natuurgebied de Koeheide met een brede waaier aan activiteiten van 8u00 tot 18u00:
• 8u00: vroege vogelwandeling op de Koeheide
• vanaf 10u00 tot 18u00 starten doorlopend en om het uur gegidste
thema- en natuur- en landschapswandelingen (6 tot 12 km)
• zelf gaan wandelen met het nieuwe wandelplan kan ook
• vanaf 10u30: doorlopende infomarkt

Plaats:
Gemeenteschool van Bertem (Tervuursesteenweg)

Een organisatie van:
Natuurpunt Leuven en Natuurpunt Land van Voer, IJse en Laan

Met medewerking van o.a.:
de gemeente Bertem en de provincie Vlaams-Brabant

Meer info:
http://www.koeheide.be/khdag.htm of Eddy Macquoy, 016 22 37 09, eddy@koeheide.be

Zeer veel volk op dag van de Molenheide
Molenheidefeesten 2007

om 8u00 waren al natuurliefhebbers aanwezig voor de vroege vogelwandeling. De gezinnen met kinderen kwamen pas toe vanaf 13u00. Er was mogelijkheid voor wandelingen, maar je kon ook rustig blijven zitten en genieten van een hapje en een drankje aangevuld met op de achtergrond dans- en muziekoptredens. Er waren ook huifkartochten, demonstraties schapen drijven, oude ambachten, een bezoek aan de molen, ...Voor de kinderen was er speciale kinderanimatie zoals geschminkt worden, op pony's rijden, een springkasteel, ... Het was er een gezellige drukte met een paar duizend bezoekers vanuit leden van Natuurpunt maar vooral zeer veel mensen uit de buurt.  Er zijn ook 19 nieuwe leden geworven. Dit bewijst dat natuur, landschap en cultuurhistorie samengaan en rond natuurpunt gemeenschapsvorming plaats vindt. Klik hier voor een sfeerbeeld en foto's

Natuur & Landschap 2007/3 verschenen!  
Natuur & Landschap 2007/3

Voorwoord
Zomerstormen razen door het natuurlandschap

Geen extra geld in budget 2008 voor aankopen
Moeizaam afbakeningsproces natuur
Maar ook veel inzet en betrokkenheid vanwege de bevolking en vrijwilligersteams. De nieuwe minister voor Leefmilieu Hilde Crevits weet waarop het staat voor een beleid voor duurzame natuur. NPOB zal het zeer kort opvolgen. Dat is de rol van de natuurbeweging.   
meer lezen

Hoofdartikel
Biodiversiteit in het landschap: onvervangbaar erfgoed
Biodiversiteit is op zich al erfgoed: noodzakelijk voor het leven op aarde van huidige en volgende generaties. De verscheidenheid aan soorten en de processen en levensgemeenschappen waarvan ze deel uitmaken of in gang zetten, zijn het resultaat van een zeer lange ontwikkeling. Onze natuurlijke omgeving is de afgelopen millennia geëvolueerd tot een ecosysteem en een klimaat waarin de mens zich goed voelt. Dat complexe systeem is kwetsbaar en bescherming is van belang voor onze overleving, welvaart en welzijn. Dit is de derde thematische bijdrage van Luc Vervoort in het kader van NPOB-campagne rond biodiversiteit en countdown 2010. meer lezen

Gemeente Herent ondertekent charter  
Ondertekening Charter Herent

Het schepencollege van de natuur- en milieubewuste gemeente Herent heeft op verzoek van de plaatselijke Natuurpuntafdeling, als volgende in de rij na Zoutleeuw en Geetbets, het Charter van de biodiversiteit van Oost-Brabant ondertekend. Dit gebeurde op donderdag 21 juni 2007 door de schepen van Leefmilieu Jos Bex in aanwezigheid van Hugo Abts, Luc Vervoort en Christine Daenen van Natuurpunt Oost-Brabant en talrijke bestuursleden van Natuurpunt Herent. Alles over de campagne: www.countdown2010.be

Tevens werd, onder het goedkeurend oog van de Herentse schepen van leefmilieu, door beide organisatoren aangekondigd dat op zondag 20 april 2008, naast de voorstelling van het jubileumboek over de natuurgebieden Kastanjebos (25 j.)  en de Molenbeekvallei (15 j.), de volgende Walk for Nature te Herent zal plaatsvinden. Meer lezen en foto's

Overhandiging Charter in Diest en Leuven  
Ondertekening Charter Diest

Op donderdag 12 juli heeft Hugo Abts, als voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant, het charter van de biodiversiteit overhandigd aan de Diestse burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Laurys en schepen van o.a. leefmilieu Geert Cluckers. Dit in aanwezigheid van Kurt Sannen en Filip Meyermans van de Diesterse afdeling van Natuurpunt. Plaats van het gebeuren was het Natuurreservaat Dassenaarde aan het Bolhuis te Molenstede-Diest waar op 13, 14 en 15 juli de vijfde editie van Werkfolk plaatsvond.  Meer over de biodiversiteitscampagne, klik www.countdown2010.be; meer over werkfolk klik hier

Op vrijdag 3 augustus heeft Geert Sterckx, voorzitter Natuurpunt Leuven, het charter van de biodiversiteit overhandigd aan Mohamed Ridouani, schepen van o.a. leefmilieu. Dit naar aanleiding van de opening van de fototentoonstelling 'Het Prachtige Dijleland - La Brenne Magnifique' in de Abdij van 't Park te Heverlee.
Met een charter voor biodiversiteit vraagt Natuurpunt Leuven aan het stadsbestuur om de natuur in de stad te beschermen. De toestand is kritiek, maar het is nog niet te laat.

Voor meer info over ons Charter van de biodiversiteit: www.countdown2010.be

Dag van de natuureducatieve vrijwilliger: 15 september in Willebringen
Dag van de Natuureducatieve vrijwilliger

Op deze dag wil Natuurpunt Educatie alle enthousiaste educatieve vrijwilligers bedanken voor het belangrijke werk dat zij leveren door ze te verwennen met een unieke activiteit.
Dit jaar krijgt deze dag vorm, inhoud en kleur met de medewerking van Dirk Sturtewagen en is de afdeling NP Velpe-Mene gast van het gebeuren. NP Velpe-Mene stelt ook voor hoe betrokken vrijwilligers het verschil kunnen uitmaken bij ingrepen als ruilverkaveling (ruilverkaveling Vissenaken, Willebringen en Hoegaarden) en hoe natuur, landschap en cultuurhistorie verweven zijn .
Klik hier voor het programma

Oproep planning 2008
Planning 2008

Ook in 2008 wil Natuurpunt Oost-Brabant als regionale vereniging en samenwerkingsverband ondersteuning geven o.a. via de inzet van het gezamenlijke netwerk, de website, de Nieuwsbrief en het tijdschrift Natuur & Landschap. Daarom zouden we op de Raad van Bestuur van begin oktober het lijstje van grote activiteiten met regionale uitstraling willen vastleggen (samenhangend met de biodiversiteitscampagne). . De Walk for Nature op 20 april in Herent ligt al vast. Voor die dag worden in Natuur & Landschap geen andere activiteiten aangekondigd. Ook andere voorstellen van grote activiteiten zijn  al geformuleerd en zijn nog welkom. Kunnen de afdelingen voor 3 oktober mailen naar npob@natuurpunt.be wat hun planning voor 2008 is en wat hun grote publieksactiviteiten zijn waarvoor ondersteuning van NPOB en accentuering in N&L verwacht wordt?

Afbakening Hageland
Hageland

Op 20 juli heeft de Vlaamse regering de eerste fase in de herbevestiging van agrarisch gebied voor het Hageland afgerond. Dit past in de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in onze streek. Belangrijk aandachtspunt van het structuurplan is het aanduiden van bijkomend natuurgebied in het kader van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Hier staan we echter nog nergens. De bedoeling is dat dit zou gebeuren in de niet herbevestigde zones via Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Rup’s). Door onaflatende inzet in een wisselwerking tussen het NPOB secretariaat en onze afdelingen heeft onze vereniging bekomen met overtuigende argumenten bekomen dat bijkomend natuurgebied in de valleien en bosuitbreiding op hellingsgronden mogelijk blijven. Tot op het laatste moment was dit alles behalve vanzelfsprekend. We dringen er op aan dat nu eindelijk werk gemaakt wordt van de Rup’s.
meer info


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Volgende nieuwsbrief NPOB verschijnt voor half september, dan maandelijks 2° week van de maand, behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven