nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Walk for Nature Koebos Pellenberg 22 april 2007

Voor alle inlichtingen ivm de Walks for Nature: www.walkfornature.be

editie 16 april 2007

Inhoud:
Uitnodiging symposium en receptie Walk for Nature Koebos op 22 april
Programma en bereikbaarheid
Charter Biodiversiteit
Samenwerking met Gezinsbond en andere partners
Poppenkast: Rainbow Ark met Kapitein Wouter
Het Koebos
Aankondiging Walk Hagelandse Vallei op 3 juni

Uitnodiging symposium en receptie Walk for Nature 2007 op 22 april

Zondag 22 april vindt de eerste Walk for Nature van dit jaar plaats in het Koebos te Pellenberg. Alle afdelingen zijn uitgenodigd om op het symposium in de ochtend aanwezig te zijn. Wij verzoeken je ook je  Burgemeester en schepen van Leefmilieu aan te spreken om aanwezig te zijn.
Het symposium 'In actie voor meer biodiversiteit' begint om 10u30 in de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool in Pellenberg. Er volgt een toelichting van de toestand van de biodiversiteit in Oost-Brabant en daarna gaan we over tot de lancering van het charter.
Wij aanwezig wil zijn kan zich aanmelden bij: christine.daenen@natuurpunt.be

Programma symposium:
- Openingswoord door Marc Artois
- Toestand biodiversiteit  in Midden en Oost-Brabant door Luc Vervoort
- Lancering van het charter biodiversiteit door Hugo Abts
- Overhandiging Charter aan schepenen van milieu Lubbeek & Bierbeek
- Receptie

Meer info op: www.walkfornature.be

Programma en bereikbaarheid
Walk Koebos

Voormiddag: vroege vogels of wandelen en symposium

Namiddag: Wandelen of recreatief fietsen met het hele gezin

Bereikbaarheid:
Pellenberg is te bereiken met de bus nr. 16 van de LIJN: lijn Leuven-Tienen, bus om het uur

Klik hier voor de affiche
www.walkfornature.be

Charter van de Biodiversiteit in Oost-Brabant
Countdown 2010

Op de Walk in het Koebos zal het ‘Charter voor de biodiversiteit in Oost-Brabant’ voor het eerst worden voorgesteld. Met dit charter reikt Natuurpunt Oost-Brabant de hand naar alle overheden (gemeenten, provincie…) en alle ruimtegebruikers (organisaties…) om dringend en effectief –in praktijk en op het veld- samen te werken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Ook in Oost-Brabant! Het uitgangspunt vormen de internationale verdragen van de EU regeringsleiders op de Göteborg-top in 2001 en de Wereld regeringsleiders op de VN duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002. Er wordt prioriteit gelegd bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, leefgebieden en soorten. Hiervoor zijn hoogst dringend meer beleidsmaatregelen en acties naar behoud en herstel nodig. De oproep tot samenwerking via het charter structureert zich rond 3 pijlers: kennis (gegevens samenbrengen), communicatie (tussen partners onderling en naar het breed publiek) en concrete actie (behoud en herstel van leefgebieden en soorten). Het actieprogramma bevat 10 concrete punten die door elke ondertekenaar in praktijk moeten gebracht worden. Een meer gebiedsgerichte uitwerking kan gegeven worden in overleg met vertegenwoordigers van de afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant.

Tekst van het charter: klik hier

Samenwerking met Gezinsbond en andere partners

Natuurpunt heeft voor de 'Walk for Nature' een aantal zeer goede partners zoals de Regionale Landschappen Noord Hageland en Dijleland, De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Vakantiegenoegens, CM-fit en de Gezinsbond. Zij zullen de evenementen ondersteunen in hun communicatie en mee zorgen voor de omkadering op het terrein. Zo voorziet de Gezinsbond opnieuw initiatie Nordic Walking en een schminkstand voor kinderen. Samen willen we er een kwaliteitsvolle dag van maken voor alle gezinnen: natuur om te ontdekken, om te verwonderen, om te ontmoeten! De leden van de partners genieten hetzelfde tarief als de leden van natuurpunt, namelijk slechts 1€ ipv 3€, voor kinderen jonger dan 12 is het gratis.
Aankondigingen:
- http://gzbgwleuven.oletr.net/nieuwsbrief/20070224_walks2007.pdf
- http://www.minutie.dommel.be:80/Walks2007.doc
- http://www.rlnh.be/nieuws/default.php?action=viewNews&newsID=55

Poppenkast: Rainbow Ark met Kapitein Wouter
Rainbow Ark

Greenpeace heeft zijn Rainbow Warrior.
Kapitein Wouter bouwde zijn Rainbow Ark.
Aan boord van dit merkwaardige vaartuig zijn enkele dieren aanwezig die graag vertellen, vooral aan mensenkinderen. Ben je nog geen 10 jaar, mis dan de kans niet om te luisteren naar hun verhaal over zorg en bescherming. 
Afspraak met kapitein Wouter om 16u00.

Natuurgebied Koebos
Bosanemonen in het Koebos -foto: Rik Convents

Het Koebos (27 hectare) is gelegen in Oost-Brabant, tussen Leuven en Tienen. Het ligt tussen de dorpskernen van Pellenberg (Lubbeek) en Lovenjoel (Bierbeek). Het gebied bestaat uit bossen en hooi- en weilanden.

Té nat voor landbouw en voor bewoning, vormt dit eerder smalle valleigebied een groen lint in het landschap. Via dit groene lint worden verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden, o.a. Grootbos en Butselbos welke aansluiten op het brongebied, Langenbos, Kasteelpark van Pellenberg, Koebos, Park van Lovenjoel en Bruulbos. Daarom vormt deze vallei als het ware de ruggengraat van het natuurreservaat en is van enorm belang voor de verspreiding van plant en dier.

Het Koebos zelf is een prachtig oud eikenbos met een enkele beuk, prachtige essen op leeftijd, en vooral een onbeschrijflijk mooie voorjaarsflora.

Voor meer info: http://www.velpe-menearchief.be/nbbierbeek.htm

Aankondiging Walk for Nature 3 juni in de Hagelandse Vallei (Holsbeek)
Foto Guy Verrijdt

Op zondag 3 juni vindt onze twee Walk plaats, deze keer in de Hagelandse Vallei in Holsbeek.
Die dag zal niet alleen het 15-jarig bestaan van de Natuurpunt afdeling Holsbeek gevierd worden, maar zal ook het  Natuurpuntgebied ‘de Hagelandse Vallei’, dat door de NP Beheer en de NP afdeling Holsbeek beheerd wordt, officieel opengesteld worden voor het publiek. Maar liefst drie nieuwe wandelpaden zullen ingehuldigd worden. Chris Dusauchoit, bekend van VRT radio en televisie en inwoner van Holsbeek, zal die dag officieel voorgesteld worden als de peter van het natuurgebied. Website Hagelandse Vallei

Voor meer info over deze Walk en ook over de andere Walks, klik op www.walkfornature.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven