nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Editie 9 maart 2007

Inhoud:
Oproep Walk for Nature
Programma Walk
Themanummer Natuur & Landschap rond biodiversiteit
Countdown 2010
Succesvolle Algemene Vergadering

Oproep Walk for Nature

Countdown 2010

De Walk for Nature 2007 (WFN) komt met de dag korter bij. We doen een oproep aan alle afdelingen -maar dan ook aan alle afdelingen- om op het symposium in de ochtend aanwezig te zijn. We willen dan echt een baken verzetten ter ondersteuning van het natuurbeleid. Deze activiteit is niet langer van louter regionaal belang. Willen we een ruggesteuntje geven aan het natuurbeleid in Vlaanderen én aan de biodiversiteitscampagne in het Oost-Brabant, dan zorg je dat je met je hele afdeling, je milieu- en cultuurraad aanwezig bent. Wij verzoeken je ook je  Burgemeester en schepen van Leefmilieu aan te spreken om aanwezig te zijn.
De banner en het programma met het WFN merk kan ook verspreid worden en kan met jouw bemiddeling op nog vele andere websites prijken. Doen!

Programma Walk for Nature 2007: Koebos Pellenberg 22 april

Walk Koebos

Voormiddag: vroege vogels of wandelen en symposium

Voor het volledige programma, klik hier

Themanummer Natuur en Landschap rond biodiversiteit

N&L 2007/1 Eind maart valt er een rijkelijk geïllustreerd kleurenthemanummer rond de biodiversiteit in Oost-Brabant in de bus. Dit ondersteunt de campagne ‘Walk for Nature, actie voor meer biodiversiteit’. Het is een nummer om naar uit te kijken!
Opgepast: N&L nr. 2 van 2007 verschijnt al tegen 25 mei omwille van de Walk for nature in Holsbeek (Dunbergbroek) op 3 juni. De deadline wordt dan ook afgesloten door de redactie naar 2 april. Aan alle afdelingen en auteurs dus een dringend verzoek om stipt jouw kopij in te leveren!

 

Countdown 2010, Europese actie voor meer biodiversiteit. Ook in Oost-Brabant en jouw gemeente!

zilveren maan op wateraardbij

Natuurpunt heeft een eerste balans opgemaakt van de biodiversiteit in Oost-Brabant. Levensgemeenschappen die historisch met het landschap vergroeid zijn houden verder op te bestaan of geraken totaal verarmd.
Er kan zonder schroom gesteld worden dat het reservatenbeleid momenteel de wilde flora en een aantal diergroepen voor een vrije val behoedt. Door herstel van habitats en effectief beheer konden afgelopen jaren zelfs  verdwenen soorten terugkeren in de beheerde natuurgebieden. De zwarte lijst van uitgestorven soorten wordt voor een belangrijk deel zelfs opgepoetst door de positieve resultaten van het beheer van natuurgebieden.
Hier zijn het vooral  honderden vrijwilligers die zich via Natuurpunt -weekend in, weekend uit- belangeloos voor de natuur inzetten. Veel gemeentebesturen blijven echter ver achter met inspanningen op vlak van natuur. Om een echte kentering teweeg te brengen zouden de huidige versnipperde reservaten moeten uitgebouwd worden tot grote eenheden natuur. Maar ook het behoud en ontwikkeling van een rijk agrarisch cultuurlandschap is levensnoodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat alle actoren in de (open) ruimte (land- en bosbouw, gemeentebesturen, waterbeheerders…) veel doelgerichter aan biodiversiteit gaan werken.

Meer lezen

Succesvolle Algemene Vergadering

AV NPOB 2007, 7000ste lid Bij de opening van de tentoonstelling ‘het prachtige Dijleland-la Brenne magnifique’ was er een overrompeling, de zaal was proppensvol met meer dan 100 mensen. Daarna volgde de viering van het 7000ste lid in Oost-Brabant, Sofie Depraetere uit Kessel-Lo. Zij kreeg Aigle-laarzen van schoenketen Carmi.
De Algemene Vergadering werd door een vijftigtal mensen bijgewoond. Hier werd de actie ‘Walk for Nature, actie voor meer biodiversiteit gelanceerd. De jaarprioriteiten en sfeerbeelden zijn te consulteren op www.natuurpunt.be/oost-brabant

 


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven