nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Editie 19 januari 2007: Uitnodiging Algemene Vergadering en trefdag NPOB

Inhoud:
Uitnodiging Algemene Vergadering en trefdag NPOB: Zaterdag 10 februari
Programma
Oproep workshops
Countdown 2010: Biodiversiteit
7000e lid in de kijker
De Koeheide

Uitnodiging Algemene Vergadering en trefdag NPOB: Zaterdag 10 februari

Bertem

Op zaterdag 10 februari vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van NPOB plaats, deze keer in het Gemeentehuis van Bertem.
We verwachten hier alle actieve leden, reservatenteams, werkgroepen en bestuursleden uit alle Oost-Brabantse afdelingen en zeker alle natuurpuntleden uit Oost-Brabant met een regionale reflex.
Vorig jaar in Zoutleeuw werd een nieuw concept uitgetest dat een heel jaar doorwerking had. Voor de hele Oost- en Middenbrabantse beweging is dit de startdag voor een boeiend werkjaar. Hier worden elkaar ondersteunende netwerken opgezet en krijgt onze werking vleugels.
We verwachten dan ook elke afdeling! Kom met een hele afdelingsdelegatie...

Programma

AV 2006

Voorprogramma, opening tentoonstelling en verenigingsreceptie vanaf 15u30
De Algemene Vergadering wordt voorafgegaan door de opening van de fototentoonstelling ‘Het prachtige Dijleland – La Brenne Magnifique’ door minister Bruno Tobback. Eddy Maquoy, initiatiefnemer en conservator van de Koeheide, geeft een verdere toelichting op die tentoonstelling.
Daarna volgen de lancering van het regionaal campagnethema rond werken aan biodiversiteit en de verenigingsreceptie.
De mensen die blijven voor het avondgedeelte krijgen ook broodjes. Liefst daarvoor op voorhand een seintje te geven bij: christine.daenen@natuurpunt.be

Algemene Vergadering vanaf 18u30
Vanaf 18u30 begint de Algemene vergadering met presentie van de jaarwerking en prioriteiten, begroting, jaarprogramma en verkiezing bestuurders.

Trefdag vanaf 20u
Tussen 20u00 en 21u45 zijn er vier workshops, die 2 per 2 parallel verlopen, waardoor iedereen er twee kan volgen:

  1. Doelgroep jongeren/vernieuwing
    en gelijktijdig met Doelgroep senioren/mensen met nieuwe tijd…
  2. Begeleiding/ondersteuning afdeling/relatie met NPOB
    en gelijktijg grote activiteiten/biodiversiteit/1 jaar na Zoutleeuw

Voor een uitgebreid programma: klik hier

Oproep workshops

We zijn nog steeds op zoek naar jongeren (voor workshop 1) en jonggepensioneerden (workshop 2) die de workshops willen invullen. Afdelingen die jongeren en nieuwe mensen kennen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen die aanmelden bij Katty, afdelingen die jonggepensioneerden kennen, kunnen die aanmelden bij Margriet.
Voor meer uitleg over de workshops: klik hier

Countdown 2010: Biodiversiteit

Countdown 2010

Die dag wordt ook het regionaal jaarthema rond de stopzetting en de achteruitgang van de biodiversiteit (Countdown 2010) gelanceerd. Op Europees vlak hebben de regeringen de doelstelling 'Countdown 2010' vooropgesteld. De achteruitgang van de biodiversiteit moet volgens dit Europees engagement gestopt en omgebogen zijn tegen 2010. Deze ‘Countdown 2010' kan een katalysator worden voor een sputterend Vlaams natuurbeleid, zeker als soortenbescherming kan worden geïntegreerd in een 'leefgebiedenbenadering en een versterking van het gebiedsgericht beleid' met samenhangende maatregelen. De doelstelling om in 2010 in Europa het biodiversiteitsverlies te stoppen vereist een  handelingsperspectief en deelname van de verschillende actoren (gemeenten, provincies, bedrijfsleven, burgers). Vanuit NPOB willen naar de regio en de gemeenten impulsen geven om de engagementen van de Europese Countdown 2010 te halen. 

Ambitieuze doelstelling ledenwerving gehaald: 7000e lid in de kijker

Geschenklidmaatschap

Op 15 december stond de teller binnen NPOB op 7008 leden. 3 jaar na elkaar een netto ledengroei van circa 15%............ De vooropgestelde taakstelling en ambitie is dus gehaald. Het 7000e lid wordt uitgenodigd op onze Algemene Vergadering waar hij/zij dan ook in de bloemetjes zal gezet worden.
Het is natuurlijk belangrijk om voort te doen met de ledenwerving, want met een beetje inspanning is het mogelijk om eind 2008 de symbolische kaap van 10 000 leden te halen en dit ook te laten doorwerken op het natuurbeleid in de regio.
Iedereen die zich nu lid maakt krijgt de gloednieuwe fiets- en wandelgids. In dit handige boekje vind je ruim 100 uitgestippelde wandelingen, fietstochten en moutainbike-parcours in 33 verschillende natuurgebieden in Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Fietsen en wandelen in héél België… een geschenk om naar uit te kijken!
Voor handleiding voor ledenwerving op de activiteiten: klik hier

De Koeheide: of hoe concreet aan de versterking van biodiversiteit wordt gewerkt...... klik hier

Koeheide

De Algemene Vergadering van dit jaar vindt plaats in de Bertem. De Koeheide bewijst hoe concreet aan de versterking van biodiversiteit kan gewerkt worden. Dankzij het Koeheide team (met conservator Eddy Maquoy) is veel bereikt zowel naar versterking van biodiversiteit als naar draagvlak voor natuur en landschap voor iedereen. De Koeheide ligt op grondgebeid Bertem, Herent en Leuven.
De Koeheide is een mozaïek van ontelbare verbluffend mooie landschapselementen zoals bv. de sleedoorn, hondsroos,… weelderig begroeide graften, duistere en mysterieuze holle wegen. Tussen dit web van landschappelijke sieraden, zijn er heischrale graslanden, die je doen dromen van oude gloriën. Hier en daar zie je nog een spoor van wat was en wat misschien ooit wel weer zal zijn. Vleugeltjesbloem, ongedefinieerde wasplaten, kattedoorn, agrimonie, echte guldenroede, tormentil, geel walsto, brem en heide. Kortom biodiversiteit en natuur voor iedereen in diversiteit en veelvoud.
Voor meer info over de Koeheide: Klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven