nieuwsbrief

Nieuwjaarswensen 2007!
Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 28 december 2006

Inhoud:
Gelukkig Nieuwjaar 2007
Terugblik 2006
2007 een jaar met vele boeiende uitdagingen

Gelukkig Nieuwjaar 2007

AV 2006

Het team van het secretariaat en de leden van de Raad van Bestuur wensen jullie allen een gelukkig Nieuwjaar voor elk van jullie persoonlijk, voor jullie gezin en omgeving en voor jullie afdeling. Wij hopen ook in 2007 samen te kunnen werken aan natuur en landschap voor iedereen als een kans voor je gemeente en voor je streek. Wij wensen alle vrijwilligers in de afdelingen, de werkgroepen en de reservatenteams het beste toe in het zinvolle en zingevende werk waarmee jullie bezig zijn. Jullie maken de beweging in deze streek en maken ook het verschil voor natuur en landschap. Geniet er ook van! We hopen dat jullie met enige tevredenheid kunnen terugblikken op een boeiend 2006 met prachtige beheersresultaten en een toename van biodiversiteit in verschillende beheerde gebieden, terugblikken op gebiedsuitbreiding, op boeiende activiteiten, op een toenemende maatschappelijke erkenning en het gevoel te behoren tot een groeiend netwerk van natuurbeschermers in Midden- en Oost-Brabant. 

Het secretariaatteam: Luc Vervoort, Christine Daenen en Brigitte Goemaere

De Raad van Bestuur: Hugo Abts, Jan Vanden Bergh, Frans Dhaenens, Eddy Macquoy, Eric Malfait, Etienne Ruys, Ewoud L'Amiral, Filip Meyermans, Karin De Blende, Katty Wouters, Luc De Muylder, Marc Op de Weerdt en Margriet Vos

Terugblik 2006

Zoutleeuw

2006 was zeker op ruimere schaal het jaar waar natuur en milieuproblematiek terug op de agenda kwam. Na enkele moeilijke jaren is het voelbaar dat natuur en milieu meer dan ooit terug is van weggeweest. Je voelt het aan de aanwezigheid in de media, belangstelling bij de activiteiten. 

2006 is het jaar waar we de historische kaap van 7000 leden in Oost- en Midden-Brabant bereiken. Toch een hele prestatie en vooral een teken dat natuur en landschap voor en met iedereen in onze streek gedragen wordt. Deze ledengroei is de beste waardering voor al het werk dat binnen de afdelingen en binnen  Natuupunt Oost-Brabant, regionale vereniging voor Natuur en Landschap in Oost- en Midden-Brabant gerealiseerd wordt. Met een kleine inspanning halen we eind 2008 de symbolische kaap van de 10 000 leden.

2006 was het jaar van de Verklaring van Zoutleeuw en  ook het jaar waar we de beheerde oppervlakte beheerd natuurgebied als natuur voor iedereen in Midden- en Oost-Brabant konden uitbreiden tot meer dan 2050 ha en dit in 75 projecten. Het was ook de start van de natuurinrichting in Averbode Bos en Heide gericht op het herstel van Europese natuur van formaat met de vennen en heiden, als leefgebied van zovele rode lijstsoorten. Ook 7 andere gebieden konden uitgebouwd worden tot grote natuurcomplexen van meer dan 70 ha. Dit geldt voor: Aronst Hoek (163 ha), Demerbroeken (151 ha), Hagelandse Vallei (92,5 ha), Mene-Jordaan (92,5 ha), Heibos (76 ha), Rosdel (70 ha). Maar ook nog 12 middelgrote gebieden van meer dan 40 ha: Schoonhoven, Rozendaalbeek-Velpevallei-Paddenpoel, Groot Asdonk, Kastanjebos, Hellebos, Vorsdonkbroek, Langedonken, Catselt, Dassenaarde, Haachts Broek, Silsombos en Molenbeek. 

2006 was het jaar van de cursus 'Samen bouwen aan natuur en landschap in je streek', van de grote uitstraling van 4 Walks for Nature met samen verschillende duizenden deelnemers (Vissenaken, Averbode, Zoutleeuw en Berg-Torfbroek). Het jaar van veel inzet in de afdelingen, de activiteiten, natuurstudie, beheerteams.

2006 was ook het jaar dat ons tijdschrift 'Natuur en Landschap' als kleurentijdschrift in de bus viel.  

2007 een jaar met vele boeiende uitdagingen

Dunbergbroek

2007 wordt terug een boeiend jaar. Met veel positieve samenwerking zullen we Natuur en landschap en aandacht voor biodiversiteit in al onze gemeenten meer dan ooit op de agenda zetten.

Regionaal zullen de 3 walks for Nature (Koebos/Pellenberg, Holsbeek/Dunbergbroek en Molenheide/Aarschot), onze ledenvergadering van 10 februari, het regionale tijdschrift Natuur en Landschap en de samenwerking in vele afdelingsoverschrijdende netwerken hiervoor de instrumenten zijn.

Voor een beeld van 2007 en de planning 2007 verwijzen naar de nieuwsbrief van 8 december. Klik hier en je heb alle informatie over de regionale ledenvergadering van 10 februari en de planning 2007


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven