nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 8 december 2006

Inhoud:
Zaterdag 10 februari 2007: Regionale Algemene Vergadering en Trefdag Afdelingen
Werksessies op Ledenvergadering/trefdag: oproep
7000 lid in de kijker op Ledenvergadering
Lokale Algemene Vergaderingen in elke afdeling
Cursussen en Vorming binnen NPOB
3 etappes walk for Nature vastgesteld
Verschijningsdata van Natuur en Landschap 2007 gewijzigd
Een vallei voor de kwartelkoning: Themanummer N&L rond fondsenwerving op 15 december in de bus

Zaterdag 10 februari 2007: Regionale Algemene Vergadering en Trefdag Afdelingen
Voor een overzicht van het programma, klik hier.

AV 2006

De Algemene Vergadering van vorig jaar in Zoutleeuw was een wervend verenigingsmoment dat brede impulsen gaf aan de werking van de regionale en de afdelingen. Ook dit jaar in Bertem willen we van de jaarlijkse ontmoeting van de actieve leden en afdelingen iets maken waarbij de natuurbehoudbeweging in onze streek nieuwe energie krijgt en versterkt wordt. We beginnen met de opening van de tentoonstelling Het prachtige Dijleland – La Brenne Magnifique‘ en de viering van het 7000° lid, houden een korte en krachtige algemene vergadering en koppelen hieraan een trefdag voor alle actieve leden en afdelingen. Het regionaal jaarthema rond de stopzetting van de achteruitgang van de biodiversiteit (Countdown 2010) wordt gelanceerd. Kortom een avond waar we met heel de beweging energie opdoen voor een spetterende werking. Kom met een hele afdelingsdelegatie: Zaterdag 10 februari vanaf 16u in het gemeentehuis van Bertem!

Werksessies op Ledenvergadering/trefdag: oproep!

Op de Algemene vergadering/trefdag gaan ook 4 werksessies door met onderstaande thema’s:

1.Doelgroep jongeren/vernieuwing… => trekker Katty
Doelstelling is samen met jongeren in de regionale en afdelingen actiepunten naar voren te brengen om de regionale en de werking  aantrekking te maken voor jongeren. Wie hieraan mee wil werken, jongeren kent die kunnen gecontacteerd worden of goede praktijkvoorbeelden kent geeft een seintje aan: Katty

2.Doelgroep senioren/mensen met nieuwe tijd… => trekker Margriet.
Op vele plaatsen zien we dat afdelingen en reservatenteams kunnen beroep doen op jong gepensioneerden en mensen met tijd overdag. Hoe kunnen we aantrekkelijk zijn voor deze mensen zowel naar zelfontplooiing van deze groep als inzet voor de beweging vanuit deze groep? Wie hieraan mee wil werken, personen kent die kunnen gecontacteerd worden of goede praktijkvoorbeelden kent geeft een seintje aan: Margriet

3.Begeleiding/ondersteuning afdeling/ relatie afdeling met NPOB… => trekker Ewoud
Soms kunnen mensen in de afdelingen het gevoel hebben er alleen voor te staan, tegen een muur aan te botsen. In deze groep wordt bekeken hoe afdelingen en reservatenteams hun taak kunnen verlichten door samen te werken in netwerken met omliggende afdelingen of met de regionale samen te werken. Samen wordt bekeken hoe initiatieven kunnen genomen worden naar het betrekken van nieuwe mensen en kan geleerd worden van geslaagde initiatieven elders. Ook de vraag wat de regionale voor je afdeling kan doen is aan de orde. Vertegenwoordigers van alle afdelingen worden in deze groep verwacht. Ideeën en vragen: geef een seintje aan: Ewoud

4. Grote regionale acties/ Walks for Nature 2007/ Charter biodiversiteit:1 jaar na Zoutleeuw… => trekker Hugo
Het thema ‘Natuur en Landschap als kans voor je streek’ wordt voor 2 jaar specifiek gericht naar de nieuwe gemeenten. We voorzien een streekcharter rond het Europese engagement om tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen (zgn. Countdown 2010). We focussen dit rond gebiedsgerichte voorbeeldacties. De regionale thematisering wordt opgehangen aan de Walks en andere regionale acties en aan ons regionaal tijdschrift ‘Natuur en Landschap’. Iedereen die in de komende 2 jaar regionale projecten (Walks, open deurdagen, Provinciale Projecten) mee wil invullen wordt hier verwacht. Ideeën en vragen: geef een seintje aan: Hugo

7000° lid in de kijker op Ledenvergadering

geschenklidmaatschap

Ledenwerving is geen doel op zich maar wel een krachtig signaal naar de werking en naar de omgeving. Het bewijst dat we er als beweging staan. Krachtiger dan ooit en in elke gemeente. De stand op 30 november klik hier. Toen waren er nog 107 leden te gaan om de kaap van de 7000 te bereiken. Zoals het er nu voor staat halen we met het volhouden van de inspanning van de laatste jaren tegen eind 2008 de symbolische kaap van 10 000 leden. Dit kan maar door inspanning van de afdelingen: We hebben veel groeiafdelingen maar zowel bij de groei als bij de lage uitval behoort de ledenwervingstrofee 2006 aan de afdeling Boortmeerbeek, onmiddellijk gevolgd door afdeling Scherpenheuvel-Zichem. Op de ledenvergadering wordt het 7000° lid in de kijker geplaatst.
Hieronder vind je een handleiding voor ledenwerving op de activiteiten.

LOKALE ALGEMENE VERGADERINGEN IN ELKE AFDELING

Uitnodiging LAV Ook de lokale afdelingen houden een Algemene Vergadering waarop het bestuur verkozen wordt. Alle Natuurpuntleden uit die afdeling zijn daarop uitgenodigd. Elk NP- lid heeft er stemrecht, kan punten voorstellen, vragen stellen en elk lid kan zich kandidaat stellen als lid van het bestuur. Veel afdelingen voorzien ook een aantrekkelijk programma, voor een overzicht daarvan, klik hier

Cursussen en Vorming binnen NPOB

Overzicht van de cursussen in Oost-Brabant, klik hier

3 etappes walk for Nature vastgesteld

De 3 etappes voor de Walk for Nature 2007 zijn vastgesteld:

Walk - foto Eric Malfait
  • 22 april: Etappe Koebos, getrokken door de afdelingen Lubbeek en Velpe-Mene.  Hier vindt de lancering plaats van het nieuwe charter rond de biodiversiteit (countdown 2010). Voor het ontwerp programma klik hier.
  • 3 juni: Etappe Dunbergbroek/Hagelandse Vallei, getrokken door de afdelingen Holsbeek en Rotselaar.
  • 2 september: Etappe Molenheide, getrokken door de afdeling Aarschot. Molenheide bewijst hoe door uitgekiend beheer een bijdrage aan de biodiversiteit geleverd wordt en staat ook voor symbiose tussen natuur en cultuur.

Neem deze data op in je afdelingsprogramma!

Verschijningsdata van Natuur en Landschap 2007 gewijzigd!

tijdschrift

De verschijningsdata voor 2007 werden aangepast om tijdig te verschijnen voor de Walks. Volgende verschijningsdata zijn 15 maart, 25 mei, 25 augustus en 25 november.

Voor de respectievelijke katern betekent dit dat die 3 weken vroeger binnengeleverd moeten worden!

 

Een vallei voor de kwartelkoning: Themanummer N&L rond fondsenwerving op 15 december in de bus

kwartelkoning

Het nummer van Natuur en Landschap dat op 15 december in bus valt is een themanummer rond fondsenwerving. De Getevallei wordt in de kijker gesteld. Op de grens van Geetbets en Zoutleeuw ligt het natuurgebied Aronst Hoek-Betserbroek. Het brede overstromingsdal van de Gete herbergt een ‘woeste’ natuur met planten en dieren die zelfs op Europees niveau zeldzaam zijn. De meest tot de verbeelding sprekende soort is de kwartelkoning, een uiterst zeldzame ralachtige vogel die vooral ’s nachts actief is. Regelmatig krijgt Natuurpunt de kans om in Aronst Hoek nieuwe natuurpercelen aan te kopen en het leefgebied van de kwartelkoning verder uit te breiden. In 5 jaar tijd kon het gebied uitbreiden tot meer dan 180 ha. Storten toegelaten dus, niet in maar voor Aronst Hoek projectnr. 9414, op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
meer lezen
korte inhoud tijdschrift


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven