nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 13 september 2006

Inhoud:
Uitnodiging voor de activiteit van de Abdij van 't Park
Beschermde data
Mina-subsidies
7000ste lid: aftelling begonnen!
Walk for Nature 2007
Zoneringsplannen en gemeentelijke waterzuivering

Afsluiting cursus natuurbeheer en Ontmoetings- en vormingsavond voor alle medewerkers vrijwillig natuurbeheer binnen afdelingen en reservatenteams in de ABDIJ VAN 'T PARK op DINSDAG 26 SEPTEMBER om 19u30.

Omdat betrokkenheid van vrijwilligers rond het beheer van natuurgebieden het wezenskernmerk is van de werking van Natuurpunt wordt gewerkt met reservatenteams rond elk reservaat. Om de opstap naar zulke teams te vergemakkelijken werd dit jaar een opstapcursus 'samen werken aan natuur en landschap in je streek' georganiseerd in Herent en Vissenaken. Meer dan 50 geïnteresseerden hebben dit gevolgd. Op dinsdag 26 september vindt de plechtige afsluiting van deze cursus plaats. Naast een unieke lezing van Roosmarijn Steeman: 'Graslandpaddestoelen en natuurbeheer'  volgt een plechtige overhandiging van het getuigschrift gevolgd door een kleine receptie en een ontmoeting van de cursisten met de reservatenteams binnen Oost- en Midden-Brabant. Alle cursisten, lesgevers, conservators, beheerteams en andere reservatenverantwoordelijken zijn hierop uitgenodigd. De uitnodiging kan je raadplegen door op deze link te drukken. Er zal een infobalie aanwezig zijn van het secretariaat voor alle afdelingen mbt het mina-dossier en de planning 2007.

Beschermde data 2007 en bijzondere aandachtsdata

De Raad van Bestuur stelde in de vergadering van september de grote regionale publieksactiviteiten vast. We verzoeken de afdelingen met de volgende beschermde data en aandachtsdata rekening te houden bij de planning van de activiteiten 2007. In de regionale communicatie (tijdschrift, website, persberichten) zullen geen publieksactiviteiten opgenomen worden die concurrentieel zijn met de regionaal vastgestelde activiteiten.

- 3 februari: contactdag Brakona: ter info 
- Zaterdag 10 februari: Algemene Vergadering NPOB om 15u30 in Bertem =>Beschermde datum
- 31 maart: Algemene Vergadering NP
- Zondag 22 april: Walk for Nature Koebos =>Beschermde datum voor alle publieksactiviteiten binnen NPOB
- 25 en 26 augustus: nacht vd vleermuis: ter info
- Zondag 2 september: Walk for Nature  Heimolen =>Beschermde datum voor alle publieksactiviteiten binnen NPOB
- 9 september Koeheide-dag - OMD: ter info
- 6 oktober: Trefdag Natuurpunt: ter info
- 17 en 18 november: Dag vd Natuur

Mina-subsidies 2007

Tegen 1 november moeten alle dossiers voor het bekomen van Mina-subsidies voor het werkingsjaar 2007 ingediend worden bij de administratie via het Secretariaat van NP Mechelen. Dat betekent dat alle dossier volledig ingevuld in Mechelen dienen te zijn vóór vrijdag 13 oktober. Afdelingen, kernen en plaatselijke verenigingen dienen zowel hun activiteitenplanning als hun begroting 2007 in te dienen. De administratie aanvaardt enkel dossiers die op de ter beschikking gestelde sjablonen worden ingediend. Alle informatie over de in te dienen dossiers en alle sjablonen vind je op het medewerkersdeel van de website van NP.

De Raad van Bestuur NPOB dringt aan dat elke afdeling en kern tijdig en een volledig dossier indient. De indiening van een keurig Mina-dossier is het minimum dat we van een afdeling/kern verwachten. Begin er tijdig aan. Indien er problemen zijn aarzel dan niet nu reeds het Secretariaat te contacteren  (npob@natuurpunt.be of 016/25.25.19) om te overleggen hoe een begeleidingstraject kan uitgewerkt worden. Op de activiteit van het park (di 26 september) zal een info-balie aanwezig zijn waar de afdelingen/kernen terecht kunnen.

7000 ste lid: de aftelling is begonnen!

De ledenwerving is enorm belangrijk voor NP(OB) als beweging. Het is een barometer van waar we binnen de samenleving staan en naar ons draagvlak. Het najaar is de periode bij uitstek voor ledenwerving. Dit mag geen enkele afdeling ontgaan. Een overzicht van de ledenwerving 2007 per afdeling eind augustus 2006 vind je onder deze link. Als alle afdelingen een inspanning doen bereiken we kortelings de  kaap van 7000 leden. Een uitgelezen kans voor ledenwerving zijn de activiteiten en de één euro regel voor niet-leden bij de activiteiten. Een handleiding voor ledenwerving bij activiteiten vind je onder (link). Je vind ook het domiciliëringsformulier op de NPOB website. Omdat de ledenwerving zo belangrijk is voor ons, willen we op de  AV van 10 februari iets speciaals doen rond het 7000 ste lid. Meer daarover volgt later nog. Aan alle afdelingen om ondertussen nog een ledenwervingsinspanning te doen.

Walk for Nature 2007

De Beheerraad besliste op de vergadering van september om het aantal walks per jaar te beperken tot 2. Voor 2008 kunnen dan andere locaties aan bod komen (Herent heeft zich al kandidaat gesteld). Samen met de Jaarlijkse Algemene Vergadering (februari) en de dag van de Natuur zijn deze Walks de scharnierpunten waarrond de regionale werking op jaarbasis opgebouwd worden. Na de succesvolle walks in 2005 en 2006, weer twee Walks in 2007. De eerste walk vindt plaats op 22 april in het Koebos als een regionale activiteit van NPOB georganiseerd tesamen door afdelingen Velpe-Mene en Lubbeek. De tweede walk vindt plaats in de Molenheide te Langdorp, daar is het een regionale organisatie tesamen met afdeling Aarschot.

Zoneringsplannen en gemeentelijke waterzuivering

Vanaf september start de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) de officiële procedure die moet leiden tot een goedgekeurd zoneringsprogramma voor alle gemeenten. M.a.w. zal komen vast te liggen waar waterzuivering via collectoren kan gebeuren en anderzijds waar lokale waterzuivering zal moeten plaatsvinden via een individuele waterzuivering (IBA). Een vormingsavond hierover vindt plaats op dinsdag 10 oktober van 19.30 uur tot 22.30 uur in het Provinciehuis (nabij het station) te Leuven.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven