nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 11 april 2006

Inhoud:
Uitnodiging mini-symposium en receptie Walk for Nature 2006 op 23 april om 10u30
Uitnodiging receptie Averbode 30 april 10u30
Samenwerking met Gezinsbond en Gezinssportfederatie bij de Walk for Nature 2006
Initiatie Nordic Walking met de Gezinssportfederatie op de Walk for Nature Vissenaken en Averbode.
Dag van de natuur Herent ism Kortenberg en Zaventem
Natuur en Landschap nr 2 volledig in kleur. Deadline bijdragen 11 april
Officiële overhandiging van ondersteuningscheque van Carmi voor Natuurpunt Oost-Brabant

Alle actieve leden zijn uitgenodigd op de receptie en het mini-symposium bij de Walk for Nature Vissenaken 2006. Beelden van het mini-symposium en de receptie vind je onder de bijgevoegde link.
Volgende punten zullen toegelicht worden tijdens het mini-symposium:
- Natuur en landschap als kans voor een streek in het ruilverkavelingsgebied Vissenaken. De Verklaring van Zoutleeuw als hefboom voor meer en duurzame natuur.
- Ruimte voor een kwalitatief en boeiend landschap, ook in het agrarische gebied. Samen durven denken over de toekomst van ons landschap. Een brede en open natuurbeweging in samenspraak met de gemeenten als kans voor het landschap.
Voor het symposium aanmelden bij: christine.daenen@natuurpunt.be

Uitnodiging receptie Averbode 30 april 10u30

Ook in Averbode zal er een receptie zijn voor de actieve leden, maar daarover later meer. Je kan je nu wel alinschrijven bij christine.daenen@natuurpunt.be

Samenwerking met Gezinsbond en Gezinssportfederatie bij de Walk for Nature 2006

Natuurpunt heeft voor de 'Walk for Nature' een zeer goede partner gevonden: de Gezinsbond. Zij zullen de evenementen ondersteunen in hun communicatie en mee zorgen voor de omkadering op het terrein. Kom hiermee kennismaken in Vissenaken op 23 april om 13u30 (?).Samen willen we er een kwaliteitsvolle dag van maken voor alle gezinnen: natuur om te ontdekken, om te verwonderen, om te ontmoeten! Ook voor de Gezinsbond zijn dit belangrijke items. Ze willen deze boodschap mee uitdragen door te participeren aan de Walk for Nature. De leden van de gezinsbond genieten hetzelfde tarief als de leden van natuurpunt, namelijk slechts 1€ ipv 3€, voor kinderen jonger dan 12 is het gratis. http://gzbgwleuven.oletr.net/walkfornature2006/walkfornature_detail.htm

Initiatie Nordic Walking met de Gezinssportfederatie op de Walk for Nature Vissenaken en Averbode.

Ook de Gezinssportfederatie doet mee en zal op de verschillende walks een initiatie ‘ Nordic Walking’ geven.Nordic Walking werd ontwikkeld op basis van de technieken van het ‘langlaufen’. Het is al geruime tijd de methode voor Nordic Skiing’ teams om tijdens de zomermaanden te kunnen trainen. In 1997 werd het in Finland als sportvorm voorgesteld. Nordic walking is bij ons op de eerste plaats een perfecte sport voor iedereen die aan beweging wil doen en niet wil gebonden zijn aan vaste trainingstijden. Op de Walk for Nature kan je kennismaken met deze sport. De gezinssportfederatie stelt ‘Nordic walking Poles’ ( speciaal voor deze sport uitgevonden stokken - en een monitor ter beschikking voor een eerste initiatie. Start eerste initiatie om 10u00 Wees goed op tijd want het aantal poles (stokken) is beperkt.

Dag van de natuur Herent ism Kortenberg en Zaventem.

Op 23 april organiseert NP Afdeling Herent i.s.m. afdelingen Kortenberg en Zaventem een reeks fiets en wandeltochten in het kader van de Dag van de Aarde. Voor meer inlichtingen: klik hier.

Natuur en Landschap nr 2 volledig in kleur. Deadline bijdragen 11 april

Het nummer zal ter aankondiging van de Walk Torfbroek van 18 juni een week vroeger verschijnen.
Met een oplage van 7200 exemplaren wordt het haalbaar om NATUUR & LANDSCHAP volledig in kleur te laten verschijnen. Het concept van het tijdschrift blijft hetzelfde. Naast een deel met een regionale bijdrage die de regionale werking ondersteunt is er ook ruimte voor bijdragen in een streekbijdrage. Er is een aparte katern met de activiteitenkalender.
Natuur en Landschap nr 2 zal naast de aandacht voor de regionale activiteit Torfbroek op 18 juni een thema-nummer zijn rond de uitwerking van de Verklaring van Zoutleeuw met enerzijds ‘genieten van natuur’ en anderzijds ‘natuur is een werkwoord’ (aandacht voor de werkdagen). De werkzaamheden in Interreg zullen worden voorgesteld in een overzichtsartikel van een 2-tal blzn en de concrete uitvoering van het project in een 3-tal gebieden (elk 1blz) waar de mensen ook kunnen inhaken op een activiteit.
Werkfolk met Dassenaerde kan ook een centrale aankondiging krijgen, hetzij op de voorlaatste blz., hetzij op de laatste. De wandelfolder van het Regionaal Landschap die aan de meest voordelige voorwaarde aan NP-leden kan aangeboden worden zal ook belicht kunnen worden in het tijdschrift.
Meer mededelingen ivm het tijdschrift: KLIK HIER

Officiële overhandiging van ondersteuningscheque van Carmi voor Natuurpunt Oost-Brabant

Op donderdag 13 april zal in de Carmi winkel de feestelijke overhandiging plaatsvinden van de cheque waarmee zij de verdere uitbouw van de natuurgebieden in Oost-Brabant en concreet in de in de Midden-Dijlevallei ondersteunt. Op 6 februari 2006 werd een samenwerkings- en sponsoringsovereenkomst voor de periode 2005-2009 gesloten tussen Carmi en Natuurpunt Oost-Brabant. Deze samenwerkingsovereenkomst is de eerste in deze aard voor NPOB. We hopen op een belangrijke precedentwerking ook naar andere sponsors. Klik hier voor het persbericht en uitnodiging donderdag 13 april.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven