nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 10 maart 2006

Inhoud:
Verklaring van Zoutleeuw
Walk for Nature 2006: een gezins- en gezondheidsgebeuren in vier etappes
Walk for Nature 1: Vissenaken 23 april 2006
Walk for Nature 2: Averbode 30 april 2006
Walk for Nature 2006: Oproep tot medewerking
Ledenwerving: aangehouden ledengroei in Oost-Brabant
Structurele Samenwerkings - en Sponsoringsovereenkomst 2005-2009 Tussen Carmi en Natuurpunt Oost-Brabant
Afbakeningsproces Agrarische en natuurlijke structuur HASPENGOUW
Afbakeningsproces Agrarische en natuurlijke structuur HAGELAND
De website van NPOB geactualiseerd

Verklaring van Zoutleeuw:
een hoopvol perspectief voor een gedurfd natuur en landschapsbeleid midden de samenleving
Persberichten

Door de algemene vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant werd op 16 februari de 'Verklaring van Zoutleeuw' goedgekeurd.
Deze verklaring kleurt de werking binnen alle afdelingen en reservatenteams en positioneert ons in het maatschappelijke debat rond natuur landschap, ruimtegebruik en toekomst van de streek. Het geeft een beeld van een natuurbeweging die gelooft in een natuur- en landschapsbeleid gedragen vanuit een streek, die gelooft in de dialoog en samenwerking met lokale besturen en actoren, die gelooft in samenwerking met jeugdbewegingen, gezins-, socio-culturele verenigingen en wandelclubs, die niet verkrampt is of terugplooit in eigen gelijk en bereid is deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Ze toont ook een beeld van een natuurbeweging die op basis van concrete inzet en positieve resultaten met argumenten durf opkomen voor het reservatenmodel als één peiler voor de versterking van biodiversiteit en natuur en landschap voor en door iedereen. We zijn overtuigd dat drievierden van de bevolking achter een natuur en landschapsbeleid volgens dit model staat. Deze verklaring is ook geschreven vanuit de vaststelling dat in NPOB reeds het derde jaar na elkaar een forse ledengroei kon gerealiseerd worden, dit jaar niet minder dan 15% netto en dat vanuit deze optiek het streefcijfer van 10.000 leden in het arro Leuven in de komende jaren bereikt kan worden.Deze verklaring van Zoutleeuw is dan ook de base-line van onze inzet en werking en waarop we ook mogen afgerekend worden.

Walk for Nature 2006 een gezins- en gezondheidsgebeuren in vier etappes

Walk for Nature is een gezins- en gezondheidsgebeuren. Wandelen in natuur en landschap is bewegen, is gymnastiek voor lichaam en geest.Is tijd vrijmaken voor jezelf, voor mensen om je heen, is openkomen en buitenzichzelf treden. Elke dag opnieuw is er de roep naar meer beweging voor de zittende mens. De Walk leert de mensen wandelen in hun omgeving en de schrik voor het buiten zijn doorbreken. Het leert dat natuur en landschap ook een gemeenschapsruimte is waar ze zich thuis kunnen voelen.Voldoende redenen om samen te werken met Gezinsbond, Vakantiegenoegens, Wandelclubs, Fit-actie van de CM. En waarom niet met jou club? Achtergronddocumenten Walks.

Walk for Nature 1: VISSENAKEN 23 APRIL 2006

Versterking van natuur en landschap binnen de Ruilverkaveling Vissenaken met de uitbouw van forse natuurcomplexen, versterking van het landschap met behoud van trage wegen, zowel omwille van de belevingswaarde en als leefgebied van zeldzame soorten. Het buitengebied van Vissenaken en Glabbeek kan uitgegroeien tot het mekka voor de zachte natuurgenieter. Meer over het concreet programma en het project.

Walk for Nature 2: AVERBODE 30 APRIL 2006

Versterking Europese natuur in het complex Averbodebos en -heide zowel voor de biodiversiteit, de identiteit van de streek als streekontwikkeling. De verwerving van Averbodeheide en -bos door NATUURPUNT biedt nieuwe kansen voor meer en onverwachte Europese natuur. Meer over het concreet programme en het project.

Walk for Nature 2006: Oproep tot medewerking

Fotos Walk Hoegaarden 2005, Klik hier
De walks for Nature zijn genietdagen voor het brede publiek, een typische gezinsdag die natuur en landschap tonen als een kans voor een streek.
Walk for Nature 2006 gaat door in vier etappes. We rekenen erop dat vele mensen niet één maar verschillende etappes meepikken. Alle afdelingen binnen NP Oost- en Midden-Brabant kunnen mee hun schouders onder dit regionale project zetten. Op de 4 plaatsen is een team vrijwilligers actief om de mensen een onvergetelijke dag te bezorgen. Mensen van andere afdelingen/teams die een dagdeel willen helpen nemen contact op met: Esther.Buysmans@telenet.be (Vissenaken), Luc.Vervoort@natuurpunt.be (Averbode), Jaak.Geebelen@belgacom.be (Vinne) of Ewoud.Lamiral@natuurpunt.be (Torfbroek)

Ledenwerving: aangehouden ledengroei in Oost-Brabant: De kaap van 10 000 leden voor 2010?

De Afdelingen binnen NPOB scoren significant goed qua ledenwerving en ledendichtheid. 13% van de gemeenten zit bij de 1° 10 Vlaamse gemeenten naar ledendichtheid, meer dan een kwart van de Oost- en midden Brabantse gemeenten zit bij de eerste 25 gemeenten.
In 2005 kon NPOB voor heel haar werkingsgebied een netto-ledengroei realiseren van 15%. Deze spectaculaire groei is nu al het derde opéénvolgende jaar. De omslag is niet toevallig maar mee het resultaat van de Kleurencampagne 2003-2006. Een van de belangrijkste dragers naar ledenwerving zijn de grote publieksactiviteiten waar de mensen die openheid voelen. Ook de regel van gratis voor leden en 1€ voor niet-leden met een dagkaart en aan de ommezijde een domiciliëringsformulier is belangrijk bij de ledenwerving. Punt is dat dit principe op elke activiteit consequent dient toegepast. De dagkaart kan door afdelingen en reservatenteams gedownloaded worden vanaf het NPOB-Forum. Met de huidige dynamiek kunnen we de kaap van 10 000 leden in het arrondissement Leuven op niet te lange termijn bereiken. Dit kan alleszins als de afdelingen zich inschrijven in dit engagement. 10.000 leden tegen 2010 is dan wel realistisch en haalbaar.

Structurele Samenwerkings- en Sponsoringsovereenkomst 2005-2009 tussen CARMI en Natuurpunt-Oost-Brabant. Persbericht klik hier

Op 6 februari 2006 werd een samenwerkings- en sponsoringsovereenkomst voor de periode 2005-2009 gesloten tussen Carmi en Natuurpunt Oost-Brabant .
Daarmee bevestigt Carmi de samenwerking "als partner in Natuur" die al tot stand kwam in 1997. Sinds 1997 sponsort Carmi wandelingen, activiteiten en aankoopprojecten van Natuurpunt binnen Oost-Brabant. Carmi wil deze samenwerking verderzetten.
Voor de periode 2005-2009 zal Carmi een bedrag van € 28 000 investeren in een extra- impuls voor de aankoop van natuurgebieden in de Midden-Dijlevallei vnl Boortmeerbeek met Pikhakendonk en het Broek. Voor het volledige persbericht klik hier.

Afbakeningproces Agrarische en natuurlijke Structuur HASPENGOUW

Wil je meer weten? Klik dan hier

Afbakeningproces Agrarische en natuurlijke Structuur HAGELAND

Wil je meer weten? Klik dan hier

De website van Natuurpunt Oost-Brabant geactualiseerd

Voor een overzicht van de activiteiten en het bewegingsleven in Oost-Brabant kan je steeds terecht op de website. Vanaf nu zullen ook fotos van de grote publieksactiviteiten in de loop van de week na de activiteit kunnen geconsulteerd worden. Voor de verenigingsberichten kan je ook het NPOB Forum raadplegen waar je alle bewegingsinformatie zoals de verslagen van de raad van bestuur enz kunt terugvinden

 


Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven