nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 13 december 2005

Inhoud:
Natuur&Landschap nr 4: Fondsenwerving Project nr 9414 Aronst Hoek
Lokale Algemene Vergaderingen mandateren hun besturen
Start werkjaar 2006 voor NPOB op zaterdag 18 februari in het vinne te Zoutleeuw
Inschrijvingen lopen binnen: Cursus ‘Concreet meewerken aan natuurbeheer in je streek'
Averbodebos en -heide in beheer bij Natuurpunt
Brakona jaarboek natuurstudie 2004 op komst
Gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006: nu voorbereiden!
Prikbord bijzondere afdelingsactiviteiten

Natuur&Landschap nr 4 in je bus. Fondsenwerving Project nr 9414 Aronst Hoek


Traditiegetrouw is het laatste nummer van Natuur&Landschap een fondsenwervingsnummer. Inderdaad elke afdeling met de verschillende teams zijn verantwoordelijk voor de restfinanciering bij de verwerving van de natuurgebieden. Na de aftrek van de overheidssubsidie blijft er nog steeds minimaal 10% tot 40% over dat door de afdeling zelf dient gedragen worden. Dat loopt gemakkelijk op van € 1250 tot € 2500 per ha. Bij grote en zeer prioritaire aankopen is het dan ook logisch dat we ook de regionale solidariteit laten spelen. De Raad van Bestuur heeft dan ook gekozen om het snelstgroeiende reservaat in ons werkingsgebied dit jaar als enig gebied in de kijker te plaatsen. Voor een ander snelgroeiend gebied nl. Pikhakendonk en het Boortmeerbeeks broek laten we de regionale solidariteit spelen via de toebedeling van sponsoring van Carmi. U weet dat giften vanaf € 30 fiscaal aftrekbaar zijn. Meer over het nummer Natuur&Landschap of over het project Aronst Hoek: klik hier. De lijst van de donateurs zal in het volgende nummer van Natuur&Landschap gepubliceerd worden.

De geactualiseerde lijst van de andere projecten in Oost-Brabant met hun projectnummer binnen de verschillende afdelingen vind je onder natuurgebieden.

Algemene Vergaderingen van de afdelingen: een kans om nieuwe mensen aan te spreken. Aangepaste lijst.

Op de website vind je ondertussen de geactualiseerde lijst van de Lokale Algemene vergaderingen. Deze zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op deze vergadering geeft het afdelingsbestuur toelichting en verantwoording voor zijn werking en wordt het bestuur gemandateerd. De lijst zal achteraf aangevuld worden met het aantal aanwezige leden op elke vergadering en ook met het aantal nieuwe mensen die de bestuursteams zijn komen vervoegen. Aan alle afdelingen wordt dan ook gevraagd deze gegevens aan NPOB te melden.

Elk lid woonachtig in het werkingsgebied van de desbetreffende afdeling is van harte uitgenodigd op deze vergadering en kan ook vragen stellen, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid in een afdeling of kern. Dit is een basisrecht van elk lid in elke afdeling.

Bezoek Natuurinrichtingsproject en Start werkjaar 2006 voor NPOB, regionale vereniging voor Natuur&Landschap op zaterdag 18 februari in het vinne te Zoutleeuw

De start van het werkjaar 2006 en de Algemene Vergadering NPOB, regionale vereniging voor Natuur&Landschap in Midden- en Oost-brabant, gaat door op Zaterdag 18 februari vanaf 16u in het Vinne te Zoutleeuw. Het programma is ondertussen concreet ingevuld. We verwachten alle mensen uit Midden- en Oost-Brabant die mee in het komende jaar onze regionale vereniging voor Natuur&Landschap mee willen vormgeven. De achtergronddocumenten zullen geregeld aangevuld worden op de site.

info: Luc vervoort, 016 25 25 93 of luc.vervoort@natuurpunt.be

Inschrijvingen lopen binnen: Cursus ‘Concreet meewerken aan natuurbeheer in je streek' Voorjaar 2006 op 3 lokaties (Herent, Vissenaken en Aarschot)

Het concrete programma en data voor de 3 locaties ligt vast. De cursus richt zich tot alle mensen die concreet willen meewerken rond natuur- en landschapsbescherming in hun buurt. Het is een combinatie van 6 lessen en 6 les-excursies op het terrein. Verschillende ervaren terreinbeheerders zegden hun medewerking toe en leiden de cursisten rond in natuurgebieden waar prachtige resultaten door het beheer werden behaald.

info: Christine Daenen, 016 25 25 19 of christine.daenen@natuurpunt.be

Domein de Merode: Averbodebos- en heide mét de mensen beheren.

Op 30 november verzamelde minister van Leefmilieu Kris Peeters alle partners van het 'Charter de Merode' rond zich voor de doorverkoop van de groene delen van het domein. Natuurpunt krijgt de verantwoordelijkheid voor Averbodebos- en heide, bijna 200 hectaren is gelegen in het Oost-Brabantse werkingsgebied. Wij zijn zeer verheugd dat de minister gelooft in ons 'verenigingsmodel' dat lokale mensen, buurten en vrijwilligers kansen en verantwoordelijkheid geeft. Afgelopen zaterdag 10 december ruimden een 20 tal vrijwilligers alle vroegere verbodsborden op, ook zijn enkele karrevrachten zwerfvuil en sluikstort afgevoerd. Op de editie Averbode van de 'Walk for Nature' zullen nieuwe uitgestippelde wandelpaden en een mountainbikroute worden geopend in samenwerking met de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Later meer nieuws over deze mijlpaal voor de vereniging.

Een kort fotoverslag van afgelopen vrijwilligerswerkdag vindt u hier

Belangstellenden kunnen nog het themanummer 'Natuur en Landschap - maart 2004' over het domein bekomen door storting van € 2 op rekeningnummer 001-0762218-68 van Natuurpunt Oost-Brabant.

info: Luc Vervoort, 016 25 25 93 of luc.vervoort@natuurpunt.be

Brakona Jaarboek 2004 op komst

Brakona, de Vlaams-Brabantse koepel voor natuurstudie, wil met steun van het provinciebestuur de natuurkennis in de Vlaams-Brabant bundelen in functie van het natuurbehoud en -beheer. Daarvoor kwam een gestructureerd overleg tot stand tussen verenigingen en geïnteresseerden actief in natuurstudie uit de hele provincie. Om kennis te bewaren voor de toekomst verzorgt ze de uitgave van een jaarboek natuurstudie. De onderwerpen van het jaarboek vindt u hier.
Op zaterdag 4 februari 2006 zal in het Provinciehous te Leuven (Kessel-Lo) de 7de Brakona-contactdag doorgaan. Het volledige programma en de dagindeling zijn eveneens te vinden op de websites van Natuurpunt Oost-Brabant bij Brakona en de Provincie Vlaams-Brabant. Hou deze datum alvast vrij!

info: Kelle Moreau, 016 25 25 93 of kelle.moreau@natuurpunt.be

Gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006: nu voorbereiden!


Op donderdag 15 december is Natuurpunt -samen met andere milieu- en Noord-Zuidverenigingen- organisator voor de infoavond 'Kiezen voor een duurzame gemeente'. Lokale vrijwilligers en afdelingen worden hulpmiddelen en begeleiding aangeboden om tijdig eigen dossiers en thema's bij de lokale politici en partijen aan te brengen. De provinciale avond voor Vlaams-Brabant gaat door in de ABVV lokalen, Maria Theresiastraat 119-121 te 3000 Leuven (nabij het station).

Deelname is gratis, graag op voorhand via mailtje aanmelden bij luc.vervoort@natuurpunt.be

Meer informatie vindt u hier.

Rubriek Prikbord bijzondere afdelingsactiviteiten.

Afdelingsactiviteiten die zich richten naar het grote publiek en direct aansluiten bij de regionale prioriteiten en de netwerking binnen NPOB bevorderen, kunnen in de toekomst hier worden aangekondigd met één lijn en een doorklik naar de afdelingssite.

Wij verwachten voor volgende nieuwsbrief voorstellen van alle afdelingen!

DE RAAD VAN BESTUUR VAN NATUURPUNT OOST-BRABANT VZW WENST U ALLEN ALVAST EEN PRETTIG EINDEJAAR EEN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!


Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven