Zaterdag 22 februari 2014:
Jaarlijkse Ledenontmoeting en Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
met viering van het 9000ste lid en natuurprojectenmarkt

VERSLAG

 

Zaterdag 22 februari 2014: VOLLEDIG VERNIEUWD: Jaarlijkse Ledenontmoeting en Algemene Vergadering NPOBDe Sint-Jan-Baptistkerk, Binkom

 

Ledenontmoetingsdag en Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant:
met 125 deelnemers een fantastisch succes!

Op zaterdag 22 februari 2014 vond in de Sint-Jan-Baptistkerk van Binkom onder grote belangstelling van meer dan 125 deelnemers de Ledenontmoetingsdag van Natuurpunt Oost-Brabant plaats. Wat gastheer Benny L'Homme, voorzitter van afdeling Lubbeek, voorspelde, is uitgekomen: een 'hemelse dag'. Met bijzondere dank aan Benny en zijn team dat ook voor de ontvangst en de catering zorgde en aan het team van het secretariaat Christine en Luc voor de prachtige voorbereiding. Binkom blijft in ons geheugen gegrift.

Viering 9000ste lid Natuurpunt in Oost-Brabant

Bij het begin van de namiddagzitting waren er 108 bezette stoelen en op het einde van de middagzitting 125. Met bij de aanwezigen een Vlaams parlementslid, de gedeputeerde van leefmilieu, voorzitters van Regionale Landschappen, burgemeesters en schepenen van alle kleuren en gespreid over ons werkgebied en natuurlijk de vele actieve natuurpunters vanuit heel het werkingsgebied. Tijdens de receptie kwamen er nog wat mensen binnengewaaid en 's avonds hadden we nog nieuwe mensen voor de Algemene Vergadering.

Natuurpunt Oost-Brabant stelde deze ledenontmoeting in het teken van 'Beheerde natuurgebieden als hefboom voor biodiversiteit en koestersoorten'. Daarnaast werd er ook een regionale werkgroep Natuur en Erfgoed boven de doopvont gehouden en dit in dit prachtige momument van Binkom.


Hugo Abts, voorzitter NPOB wierp een terugblik op 2013 en stelde de prioriteiten van 2014 op de natuurbeweging in Oost-Brabant voor en stelde vast dat NPOB springlevend is en actief is in elke gemeente. Meer zelfs, in vele van de Hagelandse gemeenten hoort Natuurpunt bij de meest actieve verenigingen met een groot bereik. In verschillende van de gemeenten in Oost-Brabant is rond 6% van de gezinnen lid. Door de inzet rond natuurbeheer krijgen de steeds groeiende natuurgebieden niet alleen een groter belang voor de biodiversiteit maar is er ook een grote betrokkenheid bij de voordien verloren gebieden.
Hugo Abts was ook verheugd dat binnen NPOB de beweging in een grote mate ook door vrouwen getrokken wordt. Van de 22 afdelingen en kernen hebben er niet minder dan 11 een vrouwelijke voorzitter. Ook dit is een markante ontwikkeling.

Bijzondere dank ook aan Luc Vervoort voor de prachtige en boeiende uiteenzetting. Echt to the point. Feitelijk zouden we met deze voorstelling naar de verschillende milieuraden of afdelings-AV's moeten trekken. Alleszins moeten we dit werk valoriseren want het is te belangrijk om het te beperken tot een 'one shot'. Luc Vervoort hield een betoog aan de hand van cijfers waaruit blijkt dat zonder de beheerde natuurgebieden zeer veel soorten uit het Hageland verdwenen zouden zijn en die nu dankzij goed beheer terug keerden.

Benny L'Homme, voorzitter van de gastafdeling Lubbeek, ging in hoe binnen zijn gemeente de uitbouw van de natuurgebieden Koebos, De Spicht en Tafelbos en heel de verenigingswerking aangepakt worden en hoe een goedwerkende afdeling er ook in slaagt om hierrond tot een constructieve samenwerking met de gemeente te komen.

Een prachtige posterreeks, tentoongesteld in de kerk, gaf gelegenheid tot talrijke informele discussies, boeiende gesprekken en overleg.

Viering 9000ste lid Natuurpunt in Oost-Brabant

In 2013 kreeg de ledengroei een nieuwe impuls en kwamen er terug een 500-tal nieuwe leden bij zodat eind 2013 de teller op 9070 leden eindigde in Oost-Brabant. Voor NPOB, Regionale Vereniging was dit dan ook een uitgelezen gelegenheid om het 9000ste lid in de kijker te stellen. Dit 9000ste lid was Peter Geivaerts uit Tremelo. Hij kreeg een boekenpakket aangeboden. Omdat het 9000ste lid er niet kan zijn als er geen 9000 andere leden zijn, werd binnen elke afdeling nog een ander lid uitgeloot die ook in de feestelijkheid betrokken werd en ook een boek aangeboden kreeg.

Hierbij stipte de voorzitter aan dat we ons inzetten voor natuur maar ook voor het verbinden van mensen met natuur en samen vereniging te vormen. Hugo Abts besloot: Natuur geeft kleur aan het landschap, identiteit aan een streek en inzet voor Natuurpunt geeft kleur aan je leven. Dat is de opdracht om samen vereniging te zijn en daarom zetten we de mensen die dit dragen ook in de bloemen.

Volgend jaar…

Deze ledenontmoetingsdag was een schot in de roos zowel naar locatie als naar concept en inhoud. Voor herhaling vatbaar.
Als er afdelingen zijn die zich willen kandidaat stellen als gastheer/vrouw voor volgend jaar dat ze dit dan snel te kennen geven want de voorbereiding van de volgende av begint vandaag reeds.

NATUURPUNT OOST-BRABANT, REGIONALE VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP VZW
JAARLIJKSE LEDENONTMOETING EN ALGEMENE VERGADERING
MET VIERING 9000ste LID EN NATUURPROJECTENMARKT
IN DE KERK VAN BINKOM (LUBBEEK), TIENSESTEENWEG
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014 VANAF 14u30

Programma:

 • 14u00-14u30: ontvangst
 • 14u30-15u30: Natuurpunt Oost-Brabant als Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap: een springlevend maatschappelijk project of hoe maken we het verschil voor biodiversiteit en landschap.
  • Hugo Abts, voorzitter, Terugblik 2013, vooruitblik 2014: Natuurpunt Oost-Brabant springlevend en meer dan ooit nodig

  • Luc Vervoort, professioneel medewerker Natuurpunt, Biodiversiteit in het Hageland en hoe de beheerde Natuur.gebieden het verschil maken. Pleidooi voor de versterking van het reservatenbeheer.
  • Benny L’Homme, voorzitter afdeling Lubbeek, lid raad van bestuur Natuurpunt Oost-Brabant, Voorstelling afdeling Lubbeek: ledenwerving, verenigingswerking, uitbouw reservaten en natuurbeheer in de gemeente, samenwerking op lokaal niveau. Hoe een werking lokaal het verschil kan maken.

 • 15u30-16u30: viering 9000ste lid, receptie met projectenmarkt en free corner afdelingen
  Info- en discussiebalies rond projecten van de regionale en afdelingen

  Postersessie

 • 16u30-17u30: korte excursie. Project Steenuil Lubbeek en natuur in bebouwde omgeving
 • 17u30-18u00: voor de deelnemers aan de formele AV was er gelegenheid om een broodje te eten
 • 18u00-19u00: formele Algemene Vergadering

 

 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar npob@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'