nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Editie 8 februari 2007:
Persoonlijke Uitnodiging Algemene Vergadering en trefdag NPOB: herinnering

Herinnering Uitnodiging Algemene Vergadering en trefdag NPOB

Zaterdag 10 februari 2007, Gemeentehuis van Bertem  
 15u30: opening fototentoonstelling ‘Het prachtige Dijleland – La Brenne Magnifique’  

18u30: Algemene Jaarvergadering NPOB

20u00: Trefdag  

Elke afdeling wordt met een delegatie verwacht!

Op zaterdag 10 februari vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van NPOB plaats, deze keer in het Gemeentehuis van Bertem (Tervuursesteenweg 178).
We verwachten hier alle actieve leden, reservatenteams, werkgroepen en bestuursleden uit alle Oost-Brabantse afdelingen en zeker alle natuurpuntleden uit Oost-Brabant met een regionale reflex.

Programma

15u30: Voorprogramma, opening tentoonstelling en verenigingsreceptie  
Opening van de fototentoonstelling ‘Het prachtige Dijleland – La Brenne Magnifique’ door minister Bruno Tobback. Eddy Maquoy, geeft een verdere toelichting op die tentoonstelling. Daarna volgen de lancering van het regionaal campagnethema rond werken aan biodiversiteit en de verenigingsreceptie.
De mensen die blijven voor het avondgedeelte kunnen ook broodjes verkrijgen. Liefst seintje vooraf bij: christine.daenen@natuurpunt.be

18u30 - 20u00: Algemene Vergadering   
Vanaf 18u30 begint de Algemene vergadering met presentie van de jaarwerking en prioriteiten, begroting, jaarprogramma en verkiezing bestuurders. Het programmaboekje wordt op de AV gegeven.

Trefdag vanaf 20u

Tussen 20u00 en 21u45 zijn er vier workshops, die 2 per 2 parallel verlopen, waardoor iedereen er twee kan volgen:

Afdelingen die jongeren en nieuwe mensen kennen die in aanmerking komen, kunnen die aanmelden bij Katty, afdelingen die jonggepensioneerden kennen, kunnen die aanmelden bij Margriet. Voor meer uitleg over de workshops: klik hier

Wie is er stemgerechtigd?

Alle mensen met een hart voor de natuur, die mee aan Natuur en Landschap als kans voor streek willen bouwen, in de streek of in hun afdeling of werkgroep zijn welkom. Op de Algemene Vergadering geeft de Raad van Bestuur van NPOB verantwoording voor de werking 2006. Hier wordt het bestuur gemandateerd via stemming en worden de prioriteiten voor 2007 vastgesteld.

Iedere afdeling heeft op haar algemene ledenvergadering de stemgerechtigden voor Natuurpunt aangeduid. Dat zijn voor elke afdeling minsterns vier stemgerechtigde leden en één bijkomende stem per beginnende schijf van 250 leden boven de 750 leden. Elke afdeling met kernen heeft nog 1 stem per kern extra. Deze stemgerechtigden zijn deze aangeduid door de algemene afdelingsvergadering. Een stemgerechtigde  kan zich laten vertegenwoordigen door een vervanger gemandateerd door het  afdelingsbestuur. Klik hier voor een formulier voor volmacht.
Ieder lid kan tot maximum 2 stemmen krijgen.
De stembriefjes worden op de Algemene Vergadering gegeven.

Alle stemgerechtigden hebben een uitnodiging gekregen via de post. Mocht iemand stemgerechtigd zijn en toch geen uitnodiging gekregen hebben, dan kan u dat melden aan npob@natuurpunt.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven