nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

Klik op de afbeelding voor affiche

Voor alle inlichtingen ivm de Walks for Nature: www.walkfornature.be

editie 31 mei 2007

Inhoud:
Uitnodiging symposium en receptie
Programma en bereikbaarheid
Dagthema: ruimte voor mensen en ruimte voor water in grotere natuurgebieden!

Uitnodiging symposium en receptie
Walk for Nature Hagelandse Vallei

Zondag 3 juni vindt de tweede Walk for Nature van dit jaar plaats in de Hagelandse Vallei te Holsbeek. Alle afdelingen zijn uitgenodigd om op het symposium in de ochtend aanwezig te zijn. Wij verzoeken je ook je  burgemeester en schepen van Leefmilieu aan te spreken om aanwezig te zijn.

Afspraak officieel gedeelte:
Het symposium vindt plaats aan het historische Hof Ter Winge, Bergestraat 101 te Holsbeek. Bewegwijzering vanaf afrit 21 Holsbeek van de E314. Nog beter bereikbaar met de fiets (wegwijzers vanaf weg Wezemaal - Nieuwrode en weg Holsbeek - Kortrijk/Dutsel).

Wie aanwezig wil zijn op het symposium kan zich nog aanmelden bij: tinne.cockx@rlnh.be

Programma symposium: klik hier voor het volledige programma

 9u30: Onthaal en verwelkoming
10u00: Toespraken met Chris Dusauchoit (peter van het natuurgebied) als moderator
10u50: Overhandiging van het Charter voor Biodiversiteit aan de gemeenten Holsbeek en Rotselaar in het kader van de campagne ‘Countdown 2010’ door Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant
11u00: Onthullen van het informatiebord met wandelingen
11u10: Inhuldiging van de wandelpaden
11u40: Receptie (aangeboden door het Regionaal Landschap Noord-Hageland)

Meer info op: www.walkfornature.be

Programma gezinsactiviteiten
klik op de afbeeling voor affiche

Voormiddag: vroege vogels en officieel gedeelte:

  • 6u30:  Vroege vogelwandeling met demonstratie vogelringen gevolgd door een ontbijt (inschrijven kan ter plaatse)
  • 10u00: Officieel gedeelte: toespraken met als dagvoorzitter en ‘peter’ Chris Dusauchoit. Plaats: Hof ter Winge, Bergestraat, Holsbeek (zie boven)
  • Vanaf 10u00:
    • doorlopend vrije wandelingen
    • Fietszoektocht
  • Vanaf 12u00: Info aan de landschapsposten op de wandelingen

Namiddag: geleide wandeling en animatie

Afspraak voor alle gezinsactiviteiten:
voetbalterrein VK Holsbeek: bewegwijzerd, ook te bereiken met bus nr. 310 van de LIJN: lijn Leuven-Holsbeek-Aarschot (om het uur)

Klik hier voor de affiche
www.walkfornature.be

Natuurgebied Hagelandse Vallei. Dagthema: ruimte voor mensen en ruimte voor water in grotere natuurgebieden!   
Foto Winge door Guy Verrijdt

Sinds decennia staat de Hagelandse vallei van Winge en Motte -tussen Tielt-Winge en Leuven- bekend als het rijkste en ecologisch meest gevarieerde gebied van de hele regio, misschien was het wel het mozaïekrijkste landschap van Vlaanderen. Zowel biotopen en soorten van de Leemstreek en de Kempen komen gemengd door mekaar voor. Bovendien zijn er nog veel waterrijke gedeelten die vanuit de omliggende ijzerzandsteenheuvels gevoed worden met zeer zuiver grondwater.

Centraal in de vallei ligt het Walenbos, voor meer dan de helft in overheidsbezit en inmiddels erkend als Vlaams natuurreservaat. Rondom deze groene kern liggen echter nog heel wat andere pareltjes. Twee ervan zijn het Dunbergbroek en de omgeving van het kasteel van Horst. Cultuurhistorisch is het gebied eveneens van grote waarde door de vele oude, vaak verdwenen sites maar ook door nog zichtbare getuigen als watermolens, oude hoeven en dorpskernen met een voor de natuur en het water respectvolle schikking aan de rand van de vallei.

Omzoomd door stevige rijen Hagelandse heuvels is het geheel van de Hagelandse vallei landschappelijk en esthetisch bijzonder aantrekkelijk en heeft de regio zeer grote toeristische en recreatieve troeven in handen. Dankzij de aankopen van terreinen in enkele mooie gebieden door Natuurpunt en de Vlaamse overheid is de vallei voor de geïnteresseerde bezoeker veel beter toegankelijk geworden. Bovendien wordt gewerkt aan meer gevarieerde en kleurrijker landschappen in de natuurgebieden.

Door toenemende bebouwing, grootschaliger landbouwpercelen en het oprichten van een bedrijventerrein in de stroomafwaartse vallei heeft deze streek de afgelopen jaren meer te kampen met wateroverlast. De enige oplossing zal er in bestaan om het water opwaarts langer vast te houden en meer ruimte te geven in de natuurgebieden. Door de oprichting van natuurreservaten wordt dit beter mogelijk. Natuurpunt Oost-Brabant pleit ter gelegenheid van deze walk for nature voor het herstel en de hermeandering van de 50 jaar geleden rechtgetrokken middenloop van het plaatselijke riviertje de Winge.

Een groot natuurgebied aan de rand van het verstedelijkte Leuven heeft dus zeer grote mogelijkheden -ook economisch- voor de betrokken gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant steunde afgelopen jaren deze visie van Natuurpunt door een belangrijke ondersteuning voor de aankoop van natuurgebied en de hulp bij enkele inrichtingswerken. Natuurpunt roept alle overheden op om de oprichting en het beheer van natuurgebieden in de Hagelandse vallei en in het Oost-Brabant meer te ondersteunen. Met het charter voor de biodiversiteit in Oost-Brabant reikt Natuurpunt Oost-Brabant op een constructieve wijze de hand naar alle lokale overheden en andere organisaties om op een constructieve wijze samen te werken aan een ‘Mooi Hageland’.

Provincie Vlaams-Brabant Met de steun van en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, partner in natuur.

Zie ook: Hoofdartikel in de laatste Natuur & Landschap
Meer info: Website Natuurpunt Holsbeek Hagelandse Vallei


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven