Natuurpunt Oost-Brabant in de weer voor de actie: Red de natuur in je buurt, nu het nog kan, Joke

Red de natuur in je buurt. Met die slogan voert Natuurpunt actie tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Met deze actie en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen van de administratie bij te stellen. Bekende Vlamingen ondersteunen de actie. Lubbeek heeft op 3 april met zanger Paul Michiels (Soulsister) de spits afgebeten. Ook actrice Veerle Baetens betuigde haar steun aan de campagne en heeft op 25 april het actiebord onthuld in het Torfbroek (Kampenhout). Op 2 mei werd in Diest het paneel 'Red de Lazarijberg, Joke' onthuld. En op 3 mei onthulling actiepaneel in de Snoekengracht. Nu zondag 10 mei wordt in de Antitankgracht in Haacht de actie extra onder de aandacht gebracht. Ook op tal van andere locaties in Vlaanderen loopt deze campagne, en dit vanuit een positieve ingesteldheid en de bekommernis om het succesvolle model van aankoop, uitbouw en beheer van reservaten op vrijwillige basis te redden. Naast actrice bovenstaande mensen hebben Lize Feryn, Tine Vandenbrande, Joeri Cortens en Jaak Vanassche de actie door hun aanwezigheid ondersteund.
In Oost-Brabant zal er nog op verschillende plaatsen actie gevoerd worden, en dit de hele zomerperiode lang.

In de pers:
- http://www.robtv.be/nieuws/lubbeek/paul-michiels-steunt-actie-natuurpunt
- http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-haacht/veerle-baetens-in-bres-voor-torfbroek-a2300334/
- http://www.nieuwsblad.be/cnt/blbbi_01667750

Artikel in Natuur & Landschap 2015/2: klik hier


Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.

Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden. 

Wat staat er op het spel?

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

Klik hier om de petitie te tekenen


Uitvoeringsbesluiten nieuw decreet natuurbeheer: alle hens aan dek om het reservatenbeleid van de toekomst te redden

 

Invulling natuurdecreet: wij gaan niet akkoord!

In de loop van vorig jaar heeft de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goedgekeurd. Momenteel is de administratie bezig invulling te geven aan dat decreet. Verschillende uitvoeringsbesluiten en ook een aantal overgangsmaatregelen worden voorbereid door ANB.

Wat voor ligt is onaanvaardbaar
Bij de huidige voorstellen wordt het aankoopbeleid drastisch aan banden gelegd en wordt het bijna onmogelijk om nog buiten de Natura 2000 gebieden te kopen. De reservaten kleiner dan 10 ha wordt geen toekomst voorzien. In gemiddelde scenario en in het slechtste scenario respectievelijk 14 en 37% (!) minder beheersubsidies. Ondertussen hebben we zowel aan de administratie als aan de minister laten weten dat wij niet akkoord kunnen gaan met wat voorligt.

Wat hangt er ons mogelijk boven het hoofd:
Beperking van onze aankopen
- Onvoldoende middelen om onze gebieden nog naar behoren te kunnen beheren
- Mogelijke exit samenwerking met overheden
- Geen zekerheid meer voor kleinere bestaande reservaten
- Geen ernstige beheerevaluatie
- Sluiting bezoekerscentra
- 40 % besparing op openstelling

Een goed overzicht van de voorstellen die nu voorliggen werd gepresenteerd op de AV van NPOB: klik hier

Achtergrondinfo voor op website en tijdschrift

Artikel voor op website en je tijdschrift
Via onderstaande link in elk geval al een artikel met achtergrond over de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet. Verspreid het via je eigen kanalen. Het artikel bevat een eerste deel dat beknopt is en makkelijk begrijpbaar. Het tweede deel is langer en gaat meer in detail.
Voor de meeste afdelingstijdschriften en websites is het eerste deel waarschijnlijk het meest geschikt. maar wat volgt kan, zeker digitaal, mee ter beschikking worden gesteld.
Lees hier artikel over het natuurdecreet voor je tijdschrift of website

Artikel Natuur & Landschap 'Het einde van het huidig reservaten- en aankoopbeleid?': klik hier

Presentatie 'Nieuw decreet natuurbehoud: einde of versterking reservaten en aankopen?' op AV NPOB: klik hier


Uitnodiging en Oproep: Kom naar de Beheerteamdag op 13 juni 2015 in Hoegaarden

Op 13 juni 2015 gaat in Meldert Hoegaarden de jaarlijkse Beheerteamdag voor alle conservators en leden van de beheerteams door. We rekenen erop dat elk reservaat en elke regio vertegenwoordigd is. De huidige ontwikkelingen rond de erkende reservaten vereisen dit.

Op vele plaatsen wordt met man en macht gewerkt aan de uitbouw, het beheer en de uitstraling van de natuurreservaten die door jullie teams in beheer zijn. Eens per jaar komen we met alle teams samen om ervaringen te delen, om samen te leren en samen te genieten bij een van de Collegae. Een natuurreservaat en een beheerteam staan immers niet alleen: samen met de professionele beheerploegen vormen we het Natuurpunt Beheer netwerk dat elkaar ondersteunt en inspireert. De jaarlijkse beheerteamdag is dus ' the place to be voor elk beheerteam'.

Meer nog dan de andere jaren geldt dit voor dit jaar. Er is het nieuwe decreet op het natuurbehoud. De nieuwe natuurbeheerplannen met een nieuwe benadering komen er aan. Het aankoopsysteem wordt gewijzigd.  De voorstellen zoals ze er nu uitzien zijn voor Natuurpunt onaanvaardbaar en onwerkbaar. Daarom werd de actie ' Red de natuur in je buurt, nu het nog kan' opgestart. Vanuit vele teams werd enthousiast gereageerd en konden we op volle medewerking rekenen. Een goede en volgehouden actie zal hopelijk nog veel kunnen bijstellen maar ook dan nog staan we op een kantelmoment met dreigingen en kansen. De beheerteamdag staat in het teken van het nieuwe decreet met toelichtingen en boeiende workshops waarbij elkeen zijn gading vindt. 

Doelstelling is om zowel inzicht te verstrekken in de nieuwe ontwikkelingen, samen te zien hoe we maximaal kunnen bijstellen, samen zoeken hoe de bedreigingen om te buigen naar nieuwe kansen en mogelijkheden, en hoe kunnen we ook in de toekomst  - net als in het verleden- het verschil zijn voor de natuur in een streek.  In de namiddag bieden we eveneens zeer boeiende beheerexcursies aan in de fraaie lentelandschappen.

We rekenen op een vertegenwoordiging van alle beheerde natuurpuntgebieden en van elke streek in Vlaanderen.
Inschrijven verplicht en via deze link. Uitnodiging en volledig programma in bijlage.


Zondag 24 mei 2015: Mei-orchissen van het Silsombos (Kortenberg)

De vroegst bloeiende orchis is de mei-orchis of brede orchis. Reden genoeg om hier speciaal een themawandeling voor in te richten. De stengel van deze orchis is naar boven toe hol en de zwart gevlekte bladeren steken schuin van de stengel af. De bloemen zijn meestal diep paarsrood, het honingmerk op de lip bestaat uit stippen, streepjes en lussen. Orchideeën zijn beschermde planten en mogen niet geplukt of uitgestoken worden. De brede orchis is de 7de orchideeënsoort in het Silsombos na de bosorchis, bijenorchis, grote muggenorchis, bergnachtorchis, brede wespenorchis en grote keverorchis.
Daarnaast maken een orkest van nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en blauwborsten je kleurrijke natuurervaring compleet.

Afspraak: 10u00, Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
Info: Ewoud l’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Zondag 31 mei 2015: Getewandeling (Linter)

Op 11 september 2014 werd bekend gemaakt dat de provincie Vlaams-Brabant het beheer van het natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei (ca. 206ha) overdraagt aan Natuurpunt. Zo wordt de verbinding gemaakt tussen het natuurgebied Doysbroek te Linter en het bolwerk van de kamsalamander in het Viskot.
Een uitloper van het project loopt zelfs door tot Meertsheuvel, Aronst Hoek. Van de oorspronkelijke moerassen, met zelfs lokaal oude veenkernen, blijven vandaag nog maar enkele relicten over. Een ingenieus systeem van leigrachten en molens draineerde de vallei vanaf de 14e eeuw. Later werden cultuurpopulieren ingeplant waar de bodem alsnog te nat bleef. Op de drogere oeverwallen verscheen een boccagelandschap met brede haagkanten.
Binnen dit deel van de Getevallei streeft Natuurpunt naar het herstel van een drassige, ruigere vallei in de komgronden en soortenrijke hooiweides op de valleiflanken. Zo kan de vallei overtollig water bufferen en tegelijkertijd kansen bieden aan typische valleivogels.
Met meer dan 760 ha natuur van Hoegaarden over Tienen en Linter tot Geetbets en Zoutleeuw krijgt de Getevallei zo opnieuw haar historisch karakter aangemeten. De afwisseling van soortenrijke graslanden, structuurrijke ruigten, brede haagkanten, bosschages en vervallen populierenbossen maakt het een erg gevarieerd gebied dat nog in volle ontwikkeling is.

Afspraak: 14u00, Stationsplein, Drieslinter
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76, wim.fourie@yahoo.com

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Natuurpunt Oost-Brabant laat de Wijngaardberg in Wezemaal niet los

schapentocht
Zaterdag 21 februari hield Natuurpunt Oost Brabant haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Erps-Kwerps. Onze Regionale Vereniging presenteerde er haar publicatie: De Wijngaardberg in Wezemaal, een erfgoed- en natuurmonument van Europees belang. Daarin zijn de bijdragen van de sprekers op het symposium over de Wijngaardberg van 5 oktober 2014 opgenomen. Ze belichten de grote waarde van de Wijngaardberg op geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk vlak en als Europees natuurgebied. Natuurpunt Rotselaar beheert intussen al 25 jaar een belangrijk deel van de Wijngaardberg dat ook erkend is als reservaat.

In de gewestplannen heeft deze gave diestiaanheuvel de bestemming natuurgebied gekregen. Tot in de 70-iger jaren van vorige eeuw bevond zich op het plateau een mozaïek van oude en verwaarloosde perzikboomgaarden met opslag van heide en bosvorming. Sinds 1976 is het geheel ook geklasseerd als landschap. Intussen is de Wijngaardberg omwille van zijn bijzondere leefgebieden en soortenrijkdom ook aangeduid als Europese natuur. Een leefgebied dat alle bescherming verdient: ook een planologische bescherming als Natuurgebied.
De Wijngaardberg is één van de weinig intact gebleven ijzerzandsteen heuvels van het Hageland. De heuvels vormen opvallende ruggen in dit voor de rest afgevlakte land, en onder hen bezit de Wijngaardberg allicht de sterkste uitstraling en authenticiteit. De geologische ontstaansgeschiedenis kan je er nog aflezen bv. aan de dagzomende ijzerzandsteenbanken en stroomribbels in de voormalige groeves. IJzerzandsteen is in het verleden als bouwmateriaal gebruikt zoals voor de kerk van Wezemaal zelf, en heeft op die manier mee de Hagelandse streekidentiteit bepaald.

De Wijngaardberg is ook een veelzijdig cultuurhistorisch monument met een rijke en boeiende geschiedenis. Hij was lang privébezit van de heren van Wezemaal, oorspronkelijk wellicht gebruikt als exclusief jachtterrein. Maar ook als steengroeve, als de uitgelezen plaats voor een houten windmolen van de heer en tenslotte ook voor wijnbouw op de zuiderhelling. Die wijnbouw was volledig verdwenen in de 16e eeuw. Pas in de 19e eeuw hernam de wijnbouw tijdelijk, werden er terrassen en de ‘stenen muur’ aangelegd en kreeg de berg ook zijn huidige naam: Wijngaardberg.
Deze grote variatie aan historisch-geografische elementen op een betrekkelijk kleine oppervlakte, met een bonte wisselwering tussen natuur en gebruik door de mens, maakt van de Wijngaardberg een uniek cultuurhistorisch landschap in Vlaanderen, dat zijn klassering ruimschoots verdient.

Bij de aanduiding van de gebieden met internationaal belang in het kader van de Europese habitatrichtlijn is er een opvallende plaats toegekend aan de Wijngaardberg als één van de resterende Hagelandse ijzerzandsteenheuvels. Officieel valt hij in een speciale beschermingszone waar belangrijke Europese habitats voorkomen van voedselarme bossen en soortenrijke heide. Die moeten terug in ‘een goede staat van instandhouding’ gebracht worden. Het is een gebied van contrasten en gradiënten, wat garant staat voor een ongelooflijke rijkdom aan soorten en potenties. Ondanks de mooie resultaten van het beheer in de door Natuurpunt verworven delen, ligt hier nog een hele uitdaging voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden. Voldoende samenhang en oppervlakte van het habitat is vereiste. Een essentiële voorwaarde is dat de verstorende invloeden zoals erosie en inspoeling van meststoffen en pesticiden afkomstig van de hogergelegen plateaugedeelten met  percelen in landbouwgebruik ophouden. Daarom moet het plateau alleszins zijn bestemming als natuurgebied zoals op de huidige bestemmingsplan behouden en kadert in de meervoudige bescherming die de Wijngaardberg geniet: als planologisch natuurgebied, als geklasseerd landschap, erkend natuurreservaat en als Europese natuur.

Daarom staat Natuurpunt Oost-Brabant resoluut achter de bescherming van de Wijngaardberg als uniek cultuurhistorisch landschap en als groots Europees natuurgebied waar mensen kunnen komen genieten. Dit kan door de ruimtelijke bestemming natuur die de Wijngaardberg al heeft op plan nu eindelijk effectief te maken. En door de doelen van Europese natuur, nl. heide, heischraal grasland en bosontwikkeling, op terrein in te vullen. Natuurpunt Oost-Brabant laat de Wijngaardberg niet los. Net als in het verleden zullen we ons met al onze energie en vasthoudendheid inzetten om de Wijngaardberg de toekomst te geven die hij verdient.

Publicatie Wijngaardberg: klik hier


Succesvolle Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdag 21 februari 2015 in Erps-Kwerps

Het was een succesvolle Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant in Erps-Kwerps. Eerst was er een wandeling naar Silsombos. Daarna was er pauze voor een broodje en een drankje.
Vervolgens waren er de inhoudelijke presentaties door Ewoud L'Amiral over het Natuurpuntweefsel in de Groene Vallei, Margriet Vos stelde de nieuwe publicatie over de Wijngaardberg voor (klik hier). Hugo Abts gaf een uiteenzetting over Beheer en aankopen in het nieuwe natuurdecreet (klik hier).
En tenslotte was de statutaire Algemene Vergadering met o.a. het jaarverslag 2014 (klik hier) en de prioriteiten 2015 (klik hier).


HET EINDE VAN HET HUIDIG RESERVATEN- EN AANKOOPBELEID? 
Hugo Abts

Auteur en Libris literatuurprijswinnaar Yves Petry gaf in De Morgen van 31 december een liefdesverklaring aan Natuurpunt. Een citaat: “Daarom ben ik ook zo’n fan van Natuurpunt, een vereniging die geweldige dingen doet. Elk lapje grond dat ze beheren, ziet eruit als een sprookje. Jammer dat er in dit land op politiek niveau zo weinig belangstelling is voor natuurbehoud en -herstel. Voor mij is ecologie één van de weinig maatschappelijke onderwerpen waar ik me spontaan, vanuit het hart, bij betrokken voel. Ik zie natuurbesef als een vorm van cultuur, en wie het daaraan ontbreekt, vind ik eigenlijk ordinair. Een mens is heel wat, maar hij is lang niet alles.” 

Zo’n verklaring is de nagel op de kop. Het steekt een hart onder de riem van alle mensen die bezig zijn met de uitbouw van onze natuurgebieden. Want de contrasten kunnen soms groot zijn.

De Natuurpunt-gebieden: de weinige schatkamers van biodiversiteit die ons nog resten
Overal in het Hageland en elders in Vlaanderen wordt zwart op wit aangetoond hoe de door Natuurpunt beheerde natuurgebieden echt dé schatkamers zijn voor biodiversiteit en voor natuurbeleving. Gebieden die door de waardering en inzet van Natuurpunt van een verloren en ontoegankelijk gebied waarde krijgen als natuur- en belevingsgebied. Elke dag kan je vaststellen hoe in deze gebieden de zeldzame en cruciale soorten zich handhaven of uitbreiden terwijl ze overal elders in het landschap achteruit gaan. Het zijn gebieden waar met hart en ziel en inzet van energie en veel eigen financiële middelen – denk maar aan de restfinanciering – wordt gewerkt aan de realisatie ..... (lees meer (pdf))


Natuur en Landschap 2015/1: Algemene Vergadering Erps-Kwerps 21 februari 2015

N&L in actie
Het einde van het huidig reservaten- en aankoopbeleid?
meer lezen (pdf)

Natuur in plus en min in het het ruimtelijk uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden
meer lezen (pdf)

Focusactiviteiten
van zaterdag 8 maart 2015 t.e.m. zondag 7 juni 2015
meer lezen (pdf)

In de kijker
Beheerteamdag van Natuurpunt Beheer
Cursus Landschap en erfgoed
meer lezen (pdf)

Sponsor en plant een bos in Aronst Hoek samen met je gezin
meer lezen (pdf)

Natuurpunt Oost-Brabant
Algemene Vergadering NPOB in Erps-Kwerps
meer lezen (pdf)


Deadlines Natuur en Landschap 2015

 • Natuur & Landschap 2015/1
  • Deadline: 5 januari 2015
  • Verschijningsdatum: 13 februari 2015
 • Natuur & Landschap 2015/2
  • Deadline: 20 april 2015
  • Verschijningsdatum: 29 mei 2015
 • Natuur & Landschap 2015/3
  • Deadline: 20 juli 2015
  • Verschijningsdatum: 28 augustus 2015
 • Natuur & Landschap 2015/4
  • Deadline: 5 oktober 2015
  • Verschijningsdatum: 13 november 2015

Provinciaal Project 2014-2015: Beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit
Diepte uitwerking voor Midden-Dijle, Gete- en Velpevallei en Hoegaardse valleien

Concrete uitwerking:
1. Campagne 2015: Horizontaal in heel het werkingsgebied: Beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders voor koesterburen en biodiversiteit
Dit campagnethema wordt als een extra in 2015 vooropgesteld zowel op het niveau van Natuurpunt Oost-Brabant als voor de afdelingen. Hierdoor wordt het hele werkingsgebied bereikt en wordt er een brede ondersteuning via het regionale tijdschrift Natuur en Landschap voorzien. Vanuit het project wordt een ondersteuning gegeven om de concrete acties rond de natuurgebieden te onderbouwen en uit te werken.
Op de Verenigingsraad van 14 november 2014 bekijken met alle betrokkenen de planning en in februari 2015 houden we een lanceringssymposium campagne 2015.
2. Gethematiseerde focusactiviteiten rond dit thema over heel het werkingsgebied
De ervaring met het project in 2013-2014 is van dien aard dat we ervaren hebben dat we hiermee op een projectmatige wijze zeer veel mensen bereiken. Hierbij wordt concreet op het terrein aangetoond hoe de beheerde Natuur.gebieden sterkhouders zijn voor koestersoorten en biodiversiteit. En ook hoe door lokale betrokkenheid hier het verschil kan worden gemaakt. Deze gebieden worden ook gesitueerd in een ruimer landschapsecologisch kader.
De focusactiviteiten worden georganiseerd door de afdelingen met ondersteuning vanuit dit project en aan de hand van een bondige handleiding met de criteria waaraan de activiteit moet voldoen. De thematiek wordt afgestemd op de koesterburen van de gemeente waarin de activiteit doorgaat.
We plannen om tot augustus 2015 een 15-tal focusactiviteiten te organiseren, gespreid over het werkingsgebied, waarbij we in totaal een paar duizend mensen kennis laten maken met het project.

Doelen van dit project:
- Campagne om de rol van de Natuur.gebieden in het behoud van de biodiversiteit in de kijker te stellen voor een breed doelpubliek. En om het belang van deze gebieden niet alleen voor de biodiversiteit maar ook als natuur voor de buurt en als ‘natuur voor iedereen’ onder de aandacht brengen. Hierbij worden de gebieden in hun onderlinge samenhang bekeken.
- Verhoging van de sensibilisatie van het publiek en de versterking en verbreding van de vrijwilligerswerking rond de biodiversiteit en koestersoorten.
- Naast activiteiten verspreid over het hele grondgebied willen we concreet focussen op een viertal exemplarische complexen (Midden-Dijle, Gete- en Velpevallei en Hoegaardse valleien) gelegen buiten het LIFE Hageland gebied, van samenhangende gebieden zodanig dat we de rol van de natuurgebieden meer in de diepte kunnen belichten. Met Life Hageland en de Groene vallei kunnen afspraken gemaakt worden om de activiteiten te synchroniseren.


Nieuw op deze site!


Laatst aangepast op 14/05/15